AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ ƏMƏLİYYAT BAŞ İDARƏSİ NAVİQASİYA VƏ KARTOQRAFİYA İDARƏSİ HİDROQRAFİYA VƏ XƏRİTƏÇƏKMƏ MƏRKƏZİ DƏNİZÇILƏRƏ BİLDİRİŞLƏR

337

DƏNİZÇILƏRƏ BİLDİRİŞLƏR № 284-313

DƏNİZÇILƏRƏ BİLDİRİŞLƏR № 314