Bərələrin və RO-RO tipli gəmilərin hərəkət qrafiki

426
Bərələr
Bakı (Ələt) – Aktau – Bakı (Ələt)
Bakı (Ələt) – Türkmənbaşı – Bakı (Ələt)

 

RO-RO
Bakı – Türkmənbaşı – Bakı