1909-cu ildə Məmməd Həsən Hacınskinin rəhbərliyi ilə dənizkənarı bulvarın salınması

708