“Azərbaycan bayrağını Avropada dalğalandırmaq əsas məqsədimdir” Murad İsmayılov.

294

“Azərbaycan bayrağını Avropada dalğalandırmaq əsas məqsədimdir” Murad İsmayılov. #SFA