Azərbaycan neftinin qədim tarixini nəinki Şərq, hətta Qərb tarixi mənbələri də təsdiqləyir.

280

Azərbaycan neftinin qədim tarixini nəinki Şərq, hətta Qərb tarixi mənbələri də təsdiqləyir.

Buna misal olaraq, dünyaşöhrətli italiyalı səyyah Marko Polonun yazılarına üz tuta bilərik. Belə ki, 1272-ci ildə Böyük İpək yolu ilə Çinə səfər edən Marko, Bakı ətrafında qızğın yağlı maye ticarətini, yerli sakinlərin torpaqdan sızan nefti yığdıqlarını qeyd etmişdi.