Diqqət! Təlim Tədris Mərkəzində «1000 volt və artıq olan gərginlik sistemlərinin təhlükəsiz istismarı və onlara texniki nəzarət» kursu keçiriləcək.

547
Diqqət! Təlim Tədris Mərkəzində «1000 volt və artıq olan gərginlik sistemlərinin təhlükəsiz istismarı və onlara texniki nəzarət» kursu keçiriləcək.

Kursun keçirilmə müddəti:
13-18 aprel. 4 gün, ümumi 32 saat.

Kursa yazılmaq üçün:
Tel.: (012) 404 39 46
Email: [email protected]

Yerlər məhduddur.

Kursun məzmunu:
Gəminin yüksək gərginlik avadanlıqlarının istismarı və təhlükəsizlik qaydaları.

Kursda öyrənəcəkləriniz:
✔ Yüksək gərginlik bilikləri üzrə beynəlxalq tələblər
✔ Yüksək gərginlik sistemlərinin üstünlükləri
✔ Təhlükələr
✔ Gəmi bortunda yüksək gərginlik avadanlıqları
✔ Yüksək gərginlik üzrə təhlükəsizlik qaydaları
✔ Təhlükəsiz iş prosedurları
✔ Qoruyucu vasitələr
✔ Yüksək gərginlikli elektrik avadanlıqlarının yoxlanması üsulları
✔ Transformatorun yoxlanması
✔ Yüksək gərginlikli avadanlıqlara texniki xidmət göstərilməsi
✔ Gəmidə praktiki nümayiş