Türkiyә 2019-cu ildә 918 min dollar mәblәğindә dәniz mәhsulları ixrac edib

96

Türkiyә 2019-cu ilin ilk 11 ayında 918 milyon 517 min dollar mәblәğindә dәniz mәhsulları vә ondan hazırlanan mәmulatlar ixrac edib.

Türkiyә 2019-cu ilin ilk 11 ayında 918 milyon 517 min dollar mәblәğindә dәniz mәhsulları vә ondan hazırlanan mәmulatlar ixrac edib.

Bu çәrçivәdә Hollandiya, İtaliya vә Rusiyaya 180 min 388 ton dondurulmuş balıq vә balıq filesi ixrac edilib.

Qeyd edәk ki, Belarus,  Misir, Dubai, Somali, Burkina Faso, Maldiv adaları, Yeni Zelandiya, Konqo və Seneqal da  Türkiyədən dәniz məhsulları və ondan hazırlanan məmulatlar satın alan ölkələr sırasındadır.