Dənizçi döymələri və onların mənaları

113

Tarix boyu döymələrin dənizçilər arasında xüsusi yeri olmuşdur. Bu döymələri xusüsi yerlərə səyahət etdikdə, rütbə, nəaliyyət, üzvlük əldə etdikdə döydürürdülər Məsələn: Xaçşəkilli lövbər, əjdəha ,qızılı əjdəha ,delfin, gəmi, tısbağa,qızılı tısbağa, mavi quş, hula qız, balaca qırmızı şeytan və s. Bəzi döymələrdə vardır ki, onlar batil inanclar səbəbindən ortaya çıxmışdır. Məslən: Toyuq və donuz , dəniz ulduzu, kompas ,köpək balığı şəkli və s.

Mahammad Nadirov dənizçi həyatından bəhs edən 2 YouTube kanalı açmışdır:
– Biri Azərbaycanca, digəri isə İngilisçə. Kanalına abunə olaraq dəstək ola bilərsiniz

AZ: https://youtu.be/FC7VCQXjhfE


EN: https://youtu.be/KQAZecQv4fY