Dənizçilik Ənənələri

159

Salamlama . Bu ənənənin məqsədi gəmi sahil yaxınlığından üzüb keçərkən gəmini sahilə daha da yaxınlaşdıraraq sahildəkiləri salamlamaqdir. Bu adət qədim zamanlarda gəmi heyyətinin sahildə olan ailə üzvləri üçün edilirdi.

Daha sonra əsasən Kruz gəmilərindəki sərnişinlərin sahili daha yaxından görməsi üçün edildi. Salamlamanin daha bir variantı heərbi gəmilərdə mövcuddur.

Beləki gəmi heyyəti gəmi bortu boyunca düzülərək yerinə yetirilir Ekvatoru geçiş mərasimi bu mərasim dənizçinin ekvator xəttini ilk keçişini təmsil edir Ekvator xəttini keçərkən dənizcilər gəmidə toplaşaraq bunu qeyd etmək üçün rəqs edirlər. Və yaxud kral Neptunun gəlişini təmsil edən səhnəciklər qurub əylənirlər. Gəminin suya endirilmə mərasimi .

Adətən yeni inşa olunmuş gəmini suya endirərkən şirkət tərəfindən yığıncaq təşkil edilir. Gəminin gövdəsində şampan şüşəsi sındırılır. Bunun gəmiyə şans gətirəcəyinə inanırlar …