CPC Dəniz Terminalı, Avqust ayında 44 tankerlə 4,5 milyon tondan çox neft göndərdi

58

2020-ci ilin avqust ayında 4 526 870 ton (35 863 571 barel) brüt neft Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun Dəniz Terminalına göndərildi. Göstərilən ayda 44 tanker göndərilib. Beləliklə, bu ilin ilk səkkiz ayında Yujhnaya Ozereevka’da 389 gəmi idarə edildi.

2020-ci ilin avqust ayında göndərilən 4526.870 ton neftdən 2.154.880 tonu Tengiz yatağından, 827.406 tonu Qaraçaqanak, 1.132.906 tonu Kaşağan yatağından və digər Qazaxıstan istehsalçılarından alınan 9.954 ton neftdir.Ümumilikdə, Qazaxıstan malgöndərənləri avqust ayında 4.125.146 ton neft göndərdi, başqa 401.724 ton da Rusiya ərazisindən göndərildi. Avqust ayı üçün tədarük qrafiki tam başa çatıb.2001 – 31 Avqust 2020 – ci il tarixləri arasında Tengiz-Novorossiysk neft kəməri sistemi ilə dünya bazarlarına 686.109.681 ton xalis neft tədarük edilmişdir. Bunlardan 598.583.508 tonu Qazaxıstan və 87.526.173 tonu Rusiyada istehsal olunan neftdir. Bu dövrdə idarə olunan tankerlərin ümumi sayı 6464 gəmi idi.

Mənbə:https://oiltender.com/