ERMƏNİLƏRİN Azərbaycana qarşı rellaşdırdığı cinayət faktları ilə bağlı DÖVLƏT DƏNİZ AGENTLİYİ BEYNƏLXALQ DƏNİZ TƏŞKİLATINA MÜRACİƏT ETDİ

25

Azərbaycan Respublikası Dövlət Dəniz Agentliyiqədim dənizçilik tarixinə malik olan Azərbaycandənizçilərinin adından BMT – nin nüfuzlu orqanı olan, 175 dəniz dövlətinin üzv olduğu Beynəlxalq DənizTəşkilkatına (IMO) müraciət ünvanlayıb.

Müraciətdə, Ermənistanın BMT TəhlükəsizlikŞurasının Dağlıq Qarabağ münaqişəsilə bağlı qəbuletdiyi qətnamələri icra etməməsi, humanitar atəşkəsrejimini, habelə 1949-cu il Cenevrə konvensiyalarınıkobud şəkildə pozan Ermənistan silahlı qüvvələrininAzərbaycanın yaşayış məntəqələrini intensiv atəşətutması, Ermənistanın dəfələrlə atəşkəs rejiminipozması, nəinki münaqişə gedən Dağlıq Qarabağərazisində Ermənistanın Azərbaycanla sərhədbölgələrinə də hücum cəhdləri, sentyabrın 27 – dəErmənistanın növbəti təxribatı və bu günə qədərAzərbaycanın müharibə zonasından kənarda yerləşən,mülki əhalinin yaşadığı şəhər və qəsəbələrə eynizamanda gecə saatlarında Azərbaycanın ikinci böyükşəhəri olan Gəncəyə çoxsaylı insan tələfatı vəyaralanması ilə nəticələnən misli görünməmiş zərbəendirilməsi, dinc sakinlərə qarşı törədilən terror vəcinayət əməllləri barədə faktlar qeyd olunub.

Dövlət Dəniz Agentliyi BMT nin nüfuzlu orqanıolan Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının Baş Katibinıəmüraciətində Ermənistanın BMT nin qəbul etdiyiqətnamələrin icrasına laqeyd mövqe nümayişetdirməsinə xüsusi diqqət yetirmələrini önə çəkib.

Müraciətdə xüsusi vurğulanır ki, Azərbaycan 30 ilərzində münaqişənin dinc yolla həlinə çalışıb və hərzaman sülh tərəfdarı olub. Hətta dəfələrlə ermənitərəfinin mülki əhaliyə qarşı təxribat törətməsinəbaxmayaraq Azərbaycan heç zaman dinc əhaliyə qarşıhərbi güc tətbiq etməyib.