YENİLƏNMİŞ TƏLİM PROQRAMI İLƏ YENİ SMETA HESABLANMASI, LAYİHƏ XƏRCLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ TƏLİMİ!

49

Mövcud Bazar İqtisadiyyatı şəraitində xərclərin dinamik olaraq dəyişməsi bütün sahələrdə olduğu kimi İnşaat sahəsinə də təsir etməkdədir. Xüsusilə neft sektorundan asılı olan ölkələrdə neft qiymətlərinin günü-gündən azalması şirkətləri “comfort zone” larından sıxışdırmaqdadır.Odur ki, şirkətlər “Büdcənin düzgün hazırlanması və xərclərə nəzarət” sisteminin tətbiqini anlamaya başlayırlar.Kursumuzun əsas məqsədi beynəlxalq təcrübədə istifadə edilən sistemin Azərbaycan reallığına uyğunluğu , sistemin mənimsənilməsi,ümumi prossesin işlənilməsi qaydaları, büdcə formalaşması , xərclərin idarə edilməsi , xərclərin optimallaşdırılması, mənfəət və zərərin öncədən aydınlaşdırıla bilməsi və.s bu kimi alətlərin Tikinti-layihələrinin idarə edilməsində təsirlərini izah etməkdir.

Həmçinin təlimin praktiki hissəsində təcrübədə qarşılaşılmış real problemlərin praktiki olaraq göstərilməsi, problemlərin necə həll edildiyini izah etmək , “Cost Code” sisteminin tətbiqi, büdcə hesabatı, Cash Flow və.s kimi alətlər tədris edilir.

Təlimçi: Azər Əsədov

Müddət : 36 saat Ətraflı məlumat üçün şərhə + qoymağınız kifayətdir.

Online müraciət:https://teclife.az/elaqe/

Mob: +99477 7444422

Tel: +99412 5941743