Fumiqasiya – dənizçilərin bilməli olduğu vacib məqam

47

Dünya yükdaşıma statistikasına nəzər yetirsək, zərərvericilərin qida məhsullarına ziyanları barədə kifayət qədər faktlara rast gələ bilərik. Bu baxımdan, risklərin azaldılması üçün yüklərin fumiqasiyası vacib məqamdır. 

Fumiqasiya sanitar-epidemioloji xidmətdir. Bu, yük konteynerlərinin daşınması zamanı onların təhlükəsizliyini təmin edir.

Təcrübəli ekspeditorlar müasir yükdaşıma nəqliyyatında yüklərin parazitlərin hücumuna məruz qalması barədə kifayət qədər məlumatlıdırlar.

Ekspertlərin fikrincə, fumiqasiya proseduru gəmi heyəti tərəfindən yox, məhz bu sahədə ixtisaslaşmış müxtəxəssislər tərəfindən icra edilməlidir.