“GƏMİ ELEKTROAVTOMATİKASI” KAFEDRASI ÜZRƏ DÖVLƏT İMTAHANININ SUALLARINI AŞAĞIDAKI LİNKDƏN YÜKLƏYƏ BİLƏRSİNİZ

235

GƏMİ ELEKTROAVTOMATİKASI KAFEDRASI ÜZRƏ DÖVLƏT İMTAHANI VƏ BURAXILIŞ İŞLƏRİNİN SUALLARINI AŞAGIDAKI LİNKLƏRDƏN YÜKLƏYƏ BİLƏRSİNİZ

Dövlət imtahanı GEA-050626

adda.edu.az