GƏMİQAYIRMA VƏ GƏMİ TƏMİRİ” KAFEDRASI ÜZRƏ DÖVLƏT İMTAHANININ SUALLARI

175

“GƏMİQAYIRMA VƏ GƏMİ TƏMİRİ” KAFEDRASI ÜZRƏ DÖVLƏT İMTAHANININ SUALLARINI AŞAĞIDAKI LİNKDƏN YÜKLƏYƏ BİLƏRSİNİZ

050618 – “GƏMİQAYIRMA VƏ GƏMİ TƏMİRİ MÜHƏNDİSLİYİ” ixtisası üzrə Dİ Suallar – rus bölməsi

050618 – “GƏMİQAYIRMA VƏ GƏMİ TƏMİRİ MÜHƏNDİSLİYİ” ixtisası üzrə Dİ Suallar- Az bölməsi

adda.edu.az