İxtisas İmtahanlarının imtahan mövzuları üzrə nümunəvi sualları və ədəbiyyatları.

1137

Kapitanların imtahan mövzuları üzrə nümunəvi sualları.

Baş mexaniklәrin imtahan mövzuları üzrә nümunәvi sualları.

Kapitanın Baş köməkçilərinin imtahan mövzuları üzrə nümunəvi sualları.

İkinci mexaniklərin imtahan mövzuları üzrə nümunəvi sualları.

Kapitanın Növbə  köməkçisilərini imtahan mövzuları üzrə nümunəvi sualları.

Növbə mexaniklərinin imtahan mövzuları üzrə nümunəvi sualları.

İxtisaslaşmış matrosların imtahan mövzuları üzrə nümunəvi sualları.

İxtisaslaşdırılmış motorçuların imtahan mövzuları üzrə nümunəvi sualları.

https://ardda.gov.az/