ASCO-da ekologiyaya zərərin vurulmaması üçün zəruri qabaqlayıcı tədbirlər görülür

278

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC (ASCO) gəmilərin istismarı və sahil obyektlərinin fəaliyyəti nəticəsində yaranan  maye və bərk tullantıların su mənbələrinə, qrunta və havaya ekoloji mənfi təsirlərinin minimuma endirilməsini daim diqqətdə saxlayır. Əməliyyatlar zamanı ətraf mühitə zərərin vurulmaması üçün zəruri qabaqlayıcı tədbirlər görülür.

2022-ci ilin ilk üç ayının nəticələrinə görə, ASCO gəmilərindən 21,014 m³ plastmas, 165,011 m³  qida qalığı, 118,364 m³ məişət tullantısı (kağız-karton, əski, şüşə, metal və s), 24,92 m³  istismar tullantısı, 109 m³ neft qalığı, 1237 m³ döşəməaltı lyal sular, 22073,7 m³ məişət təsərrüfat çirkab su bağlanmış müqavilələr əsasında təcrübəli mütəxəssislərə və texniki resurslara malik sertifikasiyalı qurumlara təhvil verilməklə ərazilərimizdən kənarlaşdırılıb.

Bu dövrdə ASCO-nun sahil obyektləri üzrə 102,4 m³ çən dibində formalaşmış neftli şlam, 4,2 ton yanmış qəlib qumu, 418,16 ton abraziv (gəmi gövdəsindən çıxan pas-boya-çınqıl-qum qarışığı),  19131,66 ton məişət çirkab suyu, 105 ton neftli döşəməaltı-lyal su, 38,34 ton sürtgü yağı, 783,03 m³  məişət tullantısı (kağız-karton, taxta, əski, şüşə, metal, butulka və s), 264,82 m³  qida qalığı, 143,85 m³ polimer əsaslı və plastmas tullantı, 26,05 m³ yağlı və neftli tullantı, 38,25 m³ rezin tullantı, 27 ədəd akkumulyator və halvanik element, 123,8 m³ istismar tullantı, 8,71 m³  elektron tullantı, 0,203 m³  tibbi tullantı aidiyyatı üzrə təhvil verilib.

Bundan başqa, qeyd edilən dövrdə Dənizkənarı Milli Park və Cəmiyyətin sahil fəaliyyət akvatoriyaları səthindən 25,95 m³ müxtəlif  ölçülü  əşya  yığılıb  təhvil  verilib.

İlin ilk üç ayında ümumilikdə 0,473 ton kağız, 0,128 ton plastmas, 4042,219 ton qara metal, 2, 367 ton əlvan metal  isə təkrar emala göndərilib.

asco.az