Dövlət Dəniz və Liman Agentliyində “Dəniz nəqliyyatı və limanlarda İnnovativ könüllülər” proqramı davam edir.

214

Dövlət Dəniz və Liman Agentliyində “Dəniz nəqliyyatı və limanlarda İnnovativ könüllülər” proqramı davam edir.

Könüllülərimiz vətəndaş məmnunluğu səviyyəsinin ölçülməsində, texniki və kargüzarlıq proseslərində yaxından iştirak edirlər.

Hər bir könüllümüzə fəaliyyətlərində müvəffəqiyətlər arzulayırıq!