Gəmiyə minmə və enmə qaydaları – VİDEO

207

Gəmiyə minmə və gəmidən enmə zamanı təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmək vacib məsələlərdəndir.