İxtisas İmtahanlarının imtahan mövzuları üzrə nümunəvi sualları və ədəbiyyatları.

1167

1. Kapitanların imtahan mövzuları üzrə nümunəvi sualları, ədəbiyat .pdf

2. Baş mexaniklərin imtahan mövzuları üzrə nümunəvi sualları, ədəbiyat .pdf

3. Kapitanın Baş köməkçilərinin imtahan mövzuları üzrə nümunəvi sualları və ədəbiyyat .pdf

4. İkinci mexaniklərin imtahan mövzuları üzrə nümunəvi sualları və ədəbiyyat .pdf

5. Kapitanın növbə köməkçisilərinin imtahan mövzuları üzrə nümunəvi sualları və ədəbiyyat.pdf

6. Növbə mexaniklərinin imtahan mövzuları üzrə nümunəvi sualları və ədəbiyyatları. .pdf

7. İxtisaslaşmış matrosların imtahan mövzuları üzrə nümunəvi sualları və ədəbiyyatları. .pdf

8. İxtisaslaşdırılmış motorçuların imtahan mövzuları üzrə nümunəvi sualları və ədəbiyyatları. .pdf

Source: https://ddla.gov.az/ixtisas