Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyaının professor İSRAİL ELMİN İNKİŞAF AKADEMİYASININ akdemiki seçilib

278

“Əsas məsələ tarixi yaratmaqdır, özü də elə tarixi ki, tarixçilər onu yazanda qürur hissi keçirsinlər”. Bu sözlərin müəllifi Ümumimmili lider Heydər Əliyevin hər bir kəsin çalışdığı sahədə tarixyaratmasını müstəqil dövlət quruculuğunun, onun inkiafının başlıca şərti hesab edirdi. Təbii ki, bu gün Azərbaycanın dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri sırasında addımlaması məhz Ulu öndərin müəyyən etdiyi dövlətçilik prinsiplərinin həyatda, gerçəklikdə özünün tam təsdiqini tapması ilə bağlıdır. Azərbaycanın bütün parametrlər üzrə inkişaf etmi dövlətlərlə bir cərgədə olması bu gün ən yüksək tribunalardan etiraf edilməkdədir. Respublikamız siyasi, iqtisadi, mədəni, elmi-texnoloji və digər sahələrdə bəşəriyyətə öz töhfələrini verir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin xüsusi qayğısı ilə respublikamızda gedən abadlıq və quruculuq işləri ölkəmizə gələn hər kəsi heyrətləndirir və onla bu işləri dünyanın yeni möcüzəsi kimi dəyərləndirirlər.

    Son illərdə uğurları ilə öyünə bildiyimiz sahələrdən biri də elm sahəsidir. Belə ki, ali təhsil müəssisələrimiz dünyanın parıcı təhsil şəbəkələri sırsın daxil olmaqdadır, birgə simpozium-konfranslar təşkil edilir, məcmuələr nəşr edilir. Təbii ki, bu nailiyyətlər Ulu öndərin irəli sürdüyü dövlətçilikprinsiplərini inamla davam etdirən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin və ölkənin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın xüsusi qayğısı və himayəsi ilə mümkün olmuşdur.

    Son illər Azərbaycan ali müəssisələrinin dünya elminə tıhvə verən müəssisələr içərisində Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının mütəxəsisləri də yer tuturlar. Bu alimlərdən öz dəsti-xətti ilə Tətbiqi mexanika kafedrasının prof., riyaziyyat elmləri doktoru Rövşən Zülfüqar oğlu Hümbətəliyev xüsusilə seçilir. O, elmi axtarışları ilə xarici ölkə akademiyalarının və elm mərkəzinin diqqətini özünəcəlb etməyə bacarmışdır. Əldə etdiyi nəticələrə görə Rusiya Təbiətşünaslıq Akademiyasının, Rusiya İnformatika Elmləri Akademiyasının, Rusiya Dağ Elmləri Akademiyasının, Rusiya BirləşmişElmlər Akademiyasının, Avropa Təbiət Elmləri Akademiyasının, İtaliya Sosial-İqtisad Elmlər Akademiyasının, Vatikan Bonifasye Akademiyasının,Türkiyə Beynəlxalq Araşdırmalar Elmlər Akademiyasının, Öbəkistan Turon Elmlər Akademiyasının, Beynəlxalq Təbiətünslıq Akademiyasının, Avropa Təbiət Elmləri Akademiyaının Böyük Britaniya və Şotlandiya bölmələrinin həqiqi üzvü, Beynəlxalq Pedaqoji Elmlər Akademiyasının müxbir-üzvü seçilmişdir. O həm də Rusiya, Tükiyə, Özbəkistan akademiyalarının ən yüksək mükafatlarına, Rusiyanın “Əməkdar elm və texnika” və Avropanın “Əməkdar elm xadimi” fəxri adlarına layiq görülmüşdür. Qeyd edək ki, R.Hümbətəliyev BMT-nin UNCOPA (İctimaiyyətlə Əlaqə Təşkilatının) “Elm və sülhməramlı” səfiri fəxi adna da layiq görülüb. Son günlər alim daha bir akademiyaya İrail Elmin İnkişafı Akademiyasına həqiqi üzv seçilib. Eyni zamanda alim Türk dünyasının “İlin bilim adamı” fəxri adına layiq görülmüş və Avropanın şərəf ordenin ilə təltif edilib. Bununla bağlı professoru təbrik edir və ona gələcək iılərində uğurlar arzulayırıq.

adda.edu.az