SOCAR-da yaradılan yeni qurum işçilər axtarır – VAKANSİYALAR

1219

SOCAR Downstream Management

Texniki Nəzarət üzrə Baş Texnik

 Son tarix 11 fev 2023 [email protected]

SDM-ə tabe olan bütün obyektlərində statik avadanlıqların etibarlılıq fəaliyyətini həyata keşirir . 

SDM-in etibarlılıq göstəricilərinə və hədəflərinə uyğunluğun monitorinqini aparır və etibarlılıq inkişaflarını müəyyən etmək və həyata keçirmək üçün Texniki Nəzarət Böyük Mühəndisə dəstək verir

Vəzifə öhdəlikləri:

 • SDM-in Bütövlük və Etibarlılıq Rəhbərliyi və TN meneceri,TNBM,aparıcı mühəndis və mühəndis tərəfindən müəyyən edilmiş texniki nəzarətin həyata keçirilməsi
 • Görülən işlər haqqında məlumatların sistemləşdirilməsi, kompüterdə yığılması, emalı işlərini yerinə yetirir, texniki sənədlərin düzgün və vaxtında tərtib edilməsini təmin edir
 • Avadanlıqların təhlükəsiz  yoxlanmasına və çıxdaş edilməsinə aid mütərəqqi üsulları öyrənir və istehsalata tətbiq edir. Avadanlıqların quruluşu, keyfiyyəti, iş xüsusiyyətləri, texniki istismar qaydalarını  texniki   şərtləri haqqında təlimatları mükəmməl öyrənir
 • TNBM tərəfindən müəyyən olunmuş iş bölgüsü əsasında digər işləri və onun ayrı-ayrı tapşırıqlarını yerinə yetirir
 • Təkmilləşdirmə və inkişaf üçün verilən təklifləri icra etmək
 • İstehsalatların (sahələrin) mühəndis-texniki işçiləri ilə birlikdə ayrı-ayrı avadanlıqlarda yoxlama və baxışların keçirilməsini icra edir
 • SDM sahələrində statik avadanlıqla bağlı yoxlama sınaq planlaşdırmasında müəyyən edilmiş fəaliyyətləri izləmək və  yerinə yetirmək. Təftiş tələb olunan avadanlıqları müəyyən etmək, yoxlamanın nəticələri barədə Texniki Nəzarət Mütəxəssisinə məlumat vermək. Problemlərin aydın şəkildə müəyyən edilməsi və yoxlamadan sonra texniki hesabatların yaradılması
 • Təftiş və sınaq məlumatlarını qeyd etmək və bildirmək. Müvafiq məlumatların və hesabatların electron məlumatların sisnemə ötürülməsi
 • Digər şöbələr və ya subpodratçılar tərəfindən yerinə yetirilməli olan dağıdıcı sınaq, istilik müayinəsi, hidrostatik sınaq, rəngləmə və qumlama və s. monitorinq və hesabat fəaliyyətləri,zəruri hallarda dağıdıcı olmayan yoxlamaların aparılması və hesabatların verilməs
 • Anbar və ya təchizatçı emalatxanalarında material və/və ya avadanlıqların keyfiyyətinə nəzarət fəaliyyətlərini dəstəkləmək
 • Texniki Nəzarət Mütəxəssisi tərəfindən zərurət yarandıqda QK-ın sınaqlarına və kalibrləmələrə nəzarət etmək
 • Təftiş, sınaq, nəzarət avadanlığı və cihazları müvafiq qaydada istifadə etmək və saxlamaq. Texniki Nəzarət Mütəxəssisinə avadanlıq və cihazların kalibrlənməsinin etibarlılıq müddətləri və nasaz cihazlar haqqında məlumat vermək
 • SDM-in tələbləri və hədəflərindən xəbərdar olmaq, subpodratçıları müvafiq olaraq istiqamətləndirmək. Məsul olduğu ərazidə bədbəxt hadisələrin qarşısının alınması məqsədilə qüvvədə olan İSG qaydalarına riayət etmək üçün lazımi nəzarəti həyata keçirmək, aidiyyəti işçilərə xəbərdarlıq etmək
 • Subpodratçıların və təchizatçıların texniki nəzarət fəaliyyətlərinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi prosesində iştirak etmək
 • İş icazəsi prosedurlarına uyğun olaraq iş təhlükəsizliyi və keyfiyyətə əsaslanan bir münasibətlə iş seçimi etmədən tabe olduğu rəhbər tərəfindən zəruri hesab edilən vəzifələri yerinə yetirmək, müəssisənin bir çox müxtəlif sahələrində özünü daim təkmilləşdirməyə diqqət yetirmək və qüsursuzz işləmək
 • Mövcud qaydalara uyğun olaraq rəhbərinə mükafatlar, təşəkkürlər və cəzalar təklif etmək
 • İş saatlarından əlavə saatlarda təcili çağırışlara cavab vermək, zərurət yarandıqda iş vaxtından artıq işləmək, iş saatlarından əlavə müraciətlərə hazır olmaq
 • Dağıdıcı Olmayan Sınaq (DOS) və digər əlaqəli xidmətlər üçün texniki spesifikasiyaların hazırlanması, təchizat şöbəsinin texniki təsdiqi prosesinin dəstəklənməsi, tədarükçünün sahədəki işlərini izləmək
 • Aylıq texniki nəzarət hesabatlarının hazırlanması və Texniki Nəzarət üzrə  Mühəndisə təqdim edilməsi
 • Texniki nəzarət məsələləri üzrə qərarların qəbul edilməsinə dəstək
 •  Fəaliyyət sahəsi ilə əlaqədar tabe olduğu rəhbər tərəfindən ona həvalə edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməsi
 • Məsul olduğu işlə bağlı mövcud qanunvericiliyin, daxili nizamnamələrin, standartların və təlimatların tələblərini yerinə yetirmək
 • Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 10-cu maddəsi ilə müəyyən edilmiş işçinin əsas vəzifələrini icra edir və məsuliyyət daşıyır

Kvalifikasiya tələbləri:

 • Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunlarını və digər normativ hüquqi aktlarını, təlimatları, avadanlıqlar və qurğuların istismarı, təmiri, yoxlanmasına texniki nəzarətin aparılmasına dair normativ-metodiki sənədləri, milli və beynəlxalq standartları, Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası məsələləri üzrə SOCAR tərəfindən təsdiq olunmuş “Azərbaycan neft sənayesində əməyin mühafizəsinin Vahid idarəetmə Sistemi”ni, SOCAR-ın və SDM-in əmrlərini, SDM-in Nizamnaməsini, daxili İntizam Qaydalarını, BED haqqında Əsasnaməni və bu Vəzifə Təlimatını

Digər Tələblər:

 • NS(PT),DOS(NDT),US(UT),MSS(MT)
 • ASMT 1C,EN 9712
 • Səviyyə2

Müraciət Forması:

CV-nizi mövzu hissəsində vəzifə adı göstərilməklə göndərməyiniz xahiş olunur. Elan üzrə müraciətçilərin hər biri dəyərləndiriləcək və eyni imkanlar veriləcəkdir 

Müraciət üçün son tarix : 10.02.2023

Texniki Nəzarət üzrə Mütəxəssis

 Son tarix 11 fev 2023 [email protected]

SDM-ə tabe olan bütün obyektlərində statik avadanlıqların etibarlılıq fəaliyyətini həyata keşirir . 

SDM-in etibarlılıq göstəricilərinə və hədəflərinə uyğunluğun monitorinqini aparır və etibarlılıq inkişaflarını müəyyən etmək və həyata keçirmək üçün Texniki Nəzarət Böyük Mühəndisə dəstək verir.

 Vəzifə öhdəlikləri:

 • SDM-in Bütünlük və Etibarlılıq Departamenti tərəfindən müəyyən edilmiş texniki nəzarət tədbirlərinin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi
 • SDM-in NEZ və Neft-Kimya Müəssisələrinin bütün sahələrində statik avadanlıqla bağlı yoxlama sınaq planlarında TNP (ITP) müəyyən edilmiş fəaliyyətləri izləmək, planlaşdırmaq və yerinə yetirmək. Baxım və ya dəyişdirilməsi tələb olunan avadanlığı müəyyən etmək, yoxlamanın nəticələri barədə Texniki Nəzarət Böyük Mühəndisinə məlumat vermək. Problemlərin aydın şəkildə müəyyən edilməsi və yoxlamadan sonrakı texniki hesabatların hazırlanması
 • Yoxlama və sınaq məlumatlarını qeyd etmək və bildirmək. Müvafiq məlumatların və hesabatların  Aktivlərin Məhsuldarlıqlarının İdarəetmə Proqramı AMİP (Asset Performance Management) proqram təminatına ötürülməsi 
 • Digər şöbələr və ya subpodratçılar tərəfindən yerinə yetirilməli olan dağıdıcı sınaq, istilik müalicəsi, hidrostatik sınaq, rəngləmə və qumlama və s. Monitorinq və hesabat fəaliyyətləri. Zəruri hallarda dağıdıcı olmayan yoxlamaların aparılması və hesabatların verilməsi.
 • Anbar və ya təchizatçı emalatxanalarında material və ya avadanlıqların keyfiyyətinə nəzarət fəaliyyətlərini dəstəkləmək.
 • Texniki Nəzarət Böyük Mühəndisi tərəfindən zərurət yarandıqda  QK(PSV) sınaqlarına və kalibrləmələrə nəzarət etmək
 • Təftiş, sınaq, nəzarət avadanlığı və cihazlarının müvafiq qaydada istifadə edilməsini, saxlanmasını  təmin etmək. Avadanlıq və cihazın kalibrlənməsinin etibarlılıq müddətləri haqqında Texniki Nəzarət Böyük Mühəndisinə məlumat verilməsi
 • SDM-in təhlükəsizlik qaydalarını (İSG) tələbləri və hədəflərindən xəbərdar olmaq, heyətini və subpodratçılarını buna uyğun yönləndirmək. 9.Cavabdeh olduğu ərazidə bədbəxt hadisələrin qarşısını almaq üçün qüvvədə olan təhlükəsizlik (İSG) qaydalarına riayət etmək üçün lazımi nəzarəti həyata keçirmək, aidiyyəti işçilərə xəbərdarlıq etmək.
 • .Planlaşdırılmış iş qrafikinə və işin tələblərinə uyğun olaraq tabeliyində olan işçilərin işini bölüşdürmək. İşə davamlı olaraq nəzarət etmək və işin istənilən keyfiyyətlə başa çatdırılması üçün lazımi tədbirlər görmək. tabeliyində olan şəxslərin müvafiq sənədlərə və tələblərə uyğun olaraq işləri görməsini və komanda işi ilə operativliyi və harmoniyanı təmin etmək;  menecerə hesabat vermək
 • İşçilərinin bilik və təcrübəsinin artırılması məqsədilə iş yerində təlimlər keçirmək; Lazımi əlavə təlimlər üçün  meneceri məlumatlandırmaq və onların iş göstəriciləri barədə menecerə hesabat vermək
 • Subpodratçıların və təchizatçıların texniki nəzarət fəaliyyətlərinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi prosesində iştirak etmək
 • Mövcud qaydalara uyğun olaraq rəhbərinə işçiləri barədə mükafat və cəza təklifləri vermək; Tabeliyində olan işçilərdən alınan oxşar təklifləri rəhbərinə çatdırmaq.
 • İş icazəsi prosedurlarına uyğun olaraq, iş yeri seçimi etmədən, əməyin mühafizəsi və keyfiyyətinə əsas tutaraq,tabe olduğu rəhbər tərəfindən zəruri hesab edilən vəzifələri yerinə yetirmək. Davamlı təkmilləşdirmə və inkişafla  əlaqəli bir çox sahədə səhvsiz işə diqqət yetirmək
 • Mövcud qanunvericiliyin, daxili nizamnamələrin, standartların və cavabdeh olduğu işə aid təlimatların tələblərini yerinə yetirmək
 • İnteqrasiya edilmiş İdarəetmə Sistemləri fəaliyyətlərinə uyğun olaraq, səlahiyyətləri daxilində bölməyə birbaşa və ya dolayısı ilə aid olan planlaşdırma, icra, monitorinq və təkmilləşdirmə fəaliyyətlərini həyata keçirmək.
 • İş saatlarından əlavə təcili zənglərə cavab vermək, lazım gəldikdə iş vaxtından artıq işləmək, iş saatlarından əlavə müraciətlərə hazır olmaq
 • Statik avadanlıq üçün quraşdırmaların yaradılması və mövcud olanların yenilənməsi proseslərinin dəstəklənməsi
 • Avadanlıq və boru kəmərlərində təmir işləri üçün iş sifarişlərinin hazırlanması
 • Sahədə həyata keçirilən gündəlik Texniki Nəzarət fəaliyyəti ilə bağlı  menecerə hesabat vermək.
 • AR-nın qaydalarına,qanunlarına,şirkətin siyasətinə, missiyasına, vizyonuna, korporativ dəyərlərinə, hüquqi və digər tələblərə, habelə şirkətin etik qaydalarına, siyasətlərinə, qaydalarına, təlimatlarına, strategiyalarına və məqsədlərinə uyğun fəaliyyət göstərmək; Bu məsələlərlə bağlı şirkət daxilində hər hansı uyğunsuzluq aşkar edildikdə, müvafiq bölmələrə məlumat verilməsi
 • Sahəyə aid məlumatların və sənədlərin düzgünlüyünün yoxlanılması
 • Tabt olduğu vəzifəli  şəxsə öz səlahiyyətinə aid olan işlərlə bağlı müntəzəm və səmərəli hesabat vermək.
 • Əməyin və ətraf mühitin mühafizəsi mədəniyyətinə uyğun fəaliyyət göstərmək, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət etmək, uyğunsuzluq aşkar edildikdə rəhbər vəzifədə olan şəxsə və təhlükəsizlik (İSG) üzrə səlahiyyətli işçilərə məlumat vermək.
 • Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 10-cu maddəsi ilə müəyyən edilmiş işçinin əsas vəzifələrini icra edir və məsuliyyət daşıyır

Kvalifikasiya tələbləri:

 • Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunlarını və digər normativ hüquqi aktlarını, təlimatları, avadanlıqlar və qurğuların istismarı, təmiri, yoxlanmasına texniki nəzarətin aparılmasına dair normativ-metodiki sənədləri, milli və beynəlxalq standartları, Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası məsələləri üzrə SOCAR tərəfindən təsdiq olunmuş “Azərbaycan neft sənayesində əməyin mühafizəsinin Vahid idarəetmə Sistemi”ni, SOCAR-ın və SDM-in əmrlərini, SDM-in Nizamnaməsini, daxili İntizam Qaydalarını, BED haqqında Əsasnaməni və bu Vəzifə Təlimatını

Digər Tələblər:

 • Texniki Nəzarət Şöbəsinin mütəxəssisi vəzifəsinə orta texniki təhsilli və müvafiq iş təcrübəsi üzrə 10 ildən az olmayaraq iş stajı olan şəxs təyin olunur. Milli qayda,qanunlar,rəhbər sənədlər və qabaqcıl Beynəlxalq standartlar

Müraciət Forması:

CV-nizi mövzu hissəsində vəzifə adı göstərilməklə göndərməyiniz xahiş olunur. Elan üzrə müraciətçilərin hər biri dəyərləndiriləcək və eyni imkanlar veriləcəkdir 

Müraciət üçün son tarix : 10.02.2023

Texniki Nəzarət üzrə Texnik

 Son tarix 11 fev 2023 [email protected]

SDM-ə tabe olan bütün obyektlərində statik avadanlıqların etibarlılıq fəaliyyətini həyata keçirir . 

SDM-in etibarlılıq göstəricilərinə və hədəflərinə uyğunluğun monitorinqini aparır və etibarlılıq inkişaflarını müəyyən etmək və həyata keçirmək üçün Texniki  Nəzarət Böyük Mühəndisə dəstək verir.

Vəzifə öhdəlikləri:

 • SDM-in Bütövlük və Etibarlılıq Rəhbərliyi və TN meneceri,TNBM,aparıcı mühəndis,mühəndis və mütəxəssis tərəfindən müəyyən edilmiş texniki nəzarətin həyata keçirilməsi
 • Görülən işlər haqqında məlumatların sistemləşdirilməsi, kompüterdə yığılması, emalı işlərini yerinə yetirir, texniki sənədlərin düzgün və vaxtında tərtib edilməsini təmin edir
 • Avadanlıqların təhlükəsiz  yoxlanmasına və çıxdaş edilməsinə aid mütərəqqi üsulları öyrənir və istehsalata tətbiq edir
 • Avadanlıqların quruluşu, keyfiyyəti, iş xüsusiyyətləri, texniki istismar qaydalarını  texniki   şərtləri haqqında təlimatları mükəmməl öyrənir
 • TNBM tərəfindən müəyyən olunmuş iş bölgüsü əsasında digər işləri və onun ayrı-ayrı tapşırıqlarını yerinə yetirir
 • Təkmilləşdirmə və inkişaf üçün verilən təklifləri icra etmək
 • İstehsalatların (sahələrin) mühəndis-texniki işçiləri ilə birlikdə ayrı-ayrı avadanlıqlarda yoxlama və baxışların keçirilməsini icra edir
 • SDM sahələrində statik avadanlıqla bağlı yoxlama sınaq planlaşdırmasında müəyyən edilmiş fəaliyyətləri izləmək və  yerinə yetirmək. 
 • Təftiş və sınaq məlumatlarını qeyd etmək və bildirmək. Müvafiq məlumatların və hesabatların elektron məlumatların sistemə ötürülməsi
 • Anbar və ya təchizatçı emalatxanalarında material və/və ya avadanlıqların keyfiyyətinə nəzarət fəaliyyətlərini dəstəkləmək
 • Texniki Nəzarət Mütəxəssisi tərəfindən zərurət yarandıqda QK-ın sınaqlarına və kalibrləmələrə nəzarət etmək
 • Təftiş, sınaq, nəzarət avadanlığı və cihazları müvafiq qaydada istifadə etmək və saxlamaq. Texniki Nəzarət Mütəxəssisinə avadanlıq və cihazların kalibrlənməsinin etibarlılıq müddətləri və nasaz cihazlar haqqında məlumat vermək
 • SDM-in tələbləri və hədəflərindən xəbərdar olmaq, subpodratçıları müvafiq olaraq istiqamətləndirmək. Məsul olduğu ərazidə bədbəxt hadisələrin qarşısının alınması məqsədilə qüvvədə olan İSG qaydalarına riayət etmək üçün lazımi nəzarəti həyata keçirmək, aidiyyəti işçilərə xəbərdarlıq etmək
 • Subpodratçıların və təchizatçıların texniki nəzarət fəaliyyətlərinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi prosesində iştirak etmək
 • İş icazəsi prosedurlarına uyğun olaraq iş təhlükəsizliyi və keyfiyyətə əsaslanan bir münasibətlə iş seçimi etmədən tabe olduğu rəhbər tərəfindən zəruri hesab edilən vəzifələri yerinə yetirmək, müəssisənin bir çox müxtəlif sahələrində özünü daim təkmilləşdirməyə diqqət yetirmək və qüsursuzz işləmək
 • İş saatlarından əlavə saatlarda təcili çağırışlara cavab vermək, zərurət yarandıqda iş vaxtından artıq işləmək, iş saatlarından əlavə müraciətlərə hazır olmaq
 • Dağıdıcı Olmayan Sınaq (DOS) və digər əlaqəli xidmətlər üçün texniki spesifikasiyaların hazırlanması, təchizat şöbəsinin texniki təsdiqi prosesinin dəstəklənməsi, tədarükçünün sahədəki işlərini izləmək
 • Aylıq texniki nəzarət hesabatlarının hazırlanması və Texniki Nəzarət üzrə Böyük Mühəndisə təqdim edilməsi
 • Texniki nəzarət məsələləri üzrə qərarların qəbul edilməsinə dəstək
 • Fəaliyyət sahəsi ilə əlaqədar tabe olduğu rəhbər tərəfindən ona həvalə edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməsi
 • Məsul olduğu işlə bağlı mövcud qanunvericiliyin, daxili nizamnamələrin, standartların və təlimatların tələblərini yerinə yetirmək

Kvalifikasiya tələbləri:

 • Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunlarını və digər normativ hüquqi aktlarını, təlimatları, avadanlıqlar və qurğuların istismarı, təmiri, yoxlanmasına texniki nəzarətin aparılmasına dair normativ-metodiki sənədləri, milli və beynəlxalq standartları, Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası məsələləri üzrə SOCAR tərəfindən təsdiq olunmuş “Azərbaycan neft sənayesində əməyin mühafizəsinin Vahid idarəetmə Sistemi”ni, SOCAR-ın və SDM-in əmrlərini, SDM-in Nizamnaməsini, daxili İntizam Qaydalarını, BED haqqında Əsasnaməni və bu Vəzifə Təlimatını

Digər Tələblər:

 • Texniki Nəzarət üzrə texnik vəzifəsinə orta təhsilli və müvafiq iş təcrübəsi 3 ildən az olmayan şəxslər qəbul oluna bilər

Müraciət Forması:

CV-nizi mövzu hissəsində vəzifə adı göstərilməklə göndərməyiniz xahiş olunur. Elan üzrə müraciətçilərin hər biri dəyərləndiriləcək və eyni imkanlar veriləcəkdir 

Müraciət üçün son tarix : 10.02.2023

fed.az