Gəmidə fəaliyyət göstərən hər bir gəmi ekipajının öz vəzifəsinə uyğun “DHDNÇ” təlimində iştirak etməsi zəruridir.

270

Gəmidə fəaliyyət göstərən hər bir gəmi ekipajının öz vəzifəsinə uyğun “DHDNÇ” təlimində iştirak etməsi zəruridir.

?️
“IST Services” Əlavə Təhsil Mərkəzi olaraq Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi tərəfindən təsdiq edilmiş proqramlara əsaslanan, 175 ölkədə tanınan sertifikatın verildiyi “DHDNÇ” təlimini təqdik edirik.
QEYD: TƏLİMDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN DƏNİZÇİ DİPLOMU TƏLƏB OLUNUR.
Bizimlə əlaqə:
☎️(+994) 12 5651536
?(+994) 50 2777785