Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi gəmilərə xəbərdarlıq edir.

343

Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi gəmilərə xəbərdarlıq edir.