SOCAR-da yaradılan yeni qurum işçilər axtarır – VAKANSİYALAR

313

SOCAR Downstream Management

Elektrik işləri üzrə aparıcı mühəndis

Son tarix 18 fev 2024 [email protected]

Vəzifənin məqsədi:

 • Zavod ərazisində istifadə olunan cavabdeh olduğu sahə üzrə elektrik avadanlıqları və mexanizmlərinin texniki xidmət və təmir işlərini verilən proqram, təlimat və standartlara uyğun olaraq yerinə yetirilməsini təmin etmək.

Vəzifə öhdəlikləri:

 • SƏTƏM (Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin mühafizəsi) standartlarına, qanunla müəyyənləşdirilmiş tələblərinə, istismar qaydalarına, qurumun prosedurlarına riayət etmək;
 • İş yerlərini təmiz saxlamaq, tullantıların idarəedilməsi proseduruna (EİP 02/10) riayət etmək; İş sahəsində lazımi materialların, alətlərin və avadanlıqların vaxtında təmin olunmasını həyata keçirmək. İş bitdikdən sonra iş yerini və alətləri təmiz saxlamaq, ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almaq;
 • Cari təmir, çatışmazlıqları və nasazlıqları aradan qaldırmaq, əlavə quraşdırma və montaj işlərinin təlimat və standartlara uyğun edilməsi barədə rəhbərinin yazılı və ya şifahi şəkildə təqdim etdiyi təlimatlara riyaət etmək; 
 • Yanğın və təbii fəlakətlər zamanı aldığı təlim və təyinata müvafiq olaraq müdaxilə etmək;
 • İş saatından əlavə olaraq təcili çağırışlara cavab vermək və zərurət yarandığı halda qarşılıqlı razılaşma əsasında iş vaxtından əlavə, ehtiyac olduğu halda növbəli iş rejimində işləmək;
 • Tələb olunan materialları və ehtiyat hissələrini anbardan çıxarmaq, materiallardan yerində, düzgün və qənaətlə istifadə etməklə verilmiş işləri vaxtında yerinə yetirmək;
 • İnteqrasiya idarəetmə sistemləri fəaliyyətlərinə uyğun olaraq, birbaşa və ya dolayı yolla öz səlahiyyətləri daxilində olan birliyi ilə əlaqəli planlaşdırma, tətbiq etmə, monitorinq və təkmilləşdirmə fəaliyyətlərini effektiv şəkildə həyata keçirmək;
 • SAP sistemi üzərindən günlük və həftəlik işləri texniklər arasında bölüşdürmək, cari, əsaslı təmir bərpa sınaq-sazlama işlərini təşkil etmək və görülən işə (onun keyfiyyətinə) nəzarət etmək;
 • SAP sistemi üzərindən yeni iş bildirişini yaratmaq, iş sifarişlərini yoxlamaq və lazımi tədbirləri görmək;
 • Ehtiyat hissələri müəyyən etmək və sifarişi SAP sistemi üzərindən izləmək;
 • Elektrik avadanlıqlarının təmir işləri ilə əlaqədar həftəlik və aylıq hesabatları hazırlamaq;
 • Elektrik təmiri bölməsinin illik xərclərini büdcəyə uyğunluğunu izləmək;
 • Hazırlanmış iş qrafikinə və onun mahiyyətinə uyğun olaraq tabeçiliyində olan işçilərin işlər üzrə bölüşdürülməsini təmin etmək, verilən tapşırıqların vaxtında başa çatdırılması üçün işləri daimi izləmək, nəzarəti altında olan işçilərin komanda kimi çalışmasını təmin etmək və bağlı olduğu rəhbərə hesabat hazırlamaq;
 • Nəzarəti altında olan işçilərə lazımi təlimləri vermək, ehtiyac olunan təlimlər haqqında məlumatı və aparılan təlimlərin qiymətləndirmə nəticəsini böyük mühəndisə vaxtında bildirmək;
 • Məsuliyyəti altında çalışan şəxslərdən təkliflərin şərhi və onlar barədə öz rəhbərinə: mükafat, tanınma, təqdiretmə və cəzalandırma ilə bağlı qaydalara uyğun olaraq tövsiyələr vermək;
 • Podratçı şirkətin görəcəyi elektrik təmir işləri ilə bağlı işlərinin düzgün yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək;
 • Qəza duruşlarında elektrik nasazlıqlarını müvafiq təlimatlara əsasən ən qısa zaman çərçivəsində aradan qaldırmaq;
 • Mərkəzləşmiş təmir qaydalarına uyğun olaraq zavodda bütün qurğular üzrə fəaliyyət göstərmək;
 • İşlədiyi struktur bölmələrdə bütün elektrik avadanlıqlarının təftişini təmirini önləyici, qabaqlayıcı və bərpaedici qaydalara, yoxlama siyahılarına və təlimatlara uyğun olaraq yerinə yetirmək;
 • Zavodda baş verəcək korporativ mədəniyyət dəyişikliyinə töhfələr vermək, yeni işləmə prosesinə sürətli şəkildə uyğunlaşmaq.

Tələblər:

 • Müvafiq sahə üzrə bakalavr təhsili (Elektrik mühəndisliyi və s.);
 • Müvafiq sahə üzrə ən azı 5 il müvafiq iş təcrübəsi;
 • Qurğularda və elektrik yarımstansiyalarında olan elektrik avadanlıqlarını sazlaya bilməli;
 • Elektrik avadanlıqları, transformatorlar, elektrik mühərrikləri və idarəedicilər, generatorlar, elektrik stansiyaları və orta və yüksək gərginlikli əlaqəli paylayıcı qurğular, dəyişkən frekans tənzimləyiciləri, UPS və PLC haqqında məlumatlı olmalı;
 • Proses P&ID sxemlərini, elektrikli SLD və sxematik diaqramları oxumaq və anlamaq, paylanmış idarəetmə sistemlərini (DCS), Güc İdarəetmə Sistemini (PMS), Atmosfer Partlayıcılarını (ATEX) anlamaq bacarığı, habelə bu avadanlıqların işlədilməsi, bərpası və əsaslı təmiri barədə məlumatlı olmalı;
 • Yüksək və alçaq gərginlikli elektrik avadanlıqlarında elektrik əməliyyatlarının aparılmasını nəzəri və praktiki olaraq bilməli, elektrik əməliyyatlarının təşkil edilməsini bacarmalı;
 • İngilis dili biliyi mükəmməl səviyyədə olmalı;
 • Microsoft Office proqramları ilə işləmək bacarığı olmalı (Word, Excel, Power Point, Outlook).

Müraciət forması:

Müraciət üçün uyğun namizədlərdən CV-lərini  “mövzu” hissəsində vakansiyanın adını “Elektrik işləri üzrə aparıcı mühəndis” yazmaqla elektron ünvanına göndərməyiniz xahiş olunur.         

Son müraciət tarixi: 17.02.2024

Bütünlük üzrə aparıcı mühəndis

 Son tarix 13 fev 2024 [email protected]

Vəzifənin məqsədi:

SDM-ə tabe olan bütün obyektlərində statik avadanlıqların Texniki Nəzarət fəaliyyətini həyata keçirir. SDM-in texniki nəzarət göstəricilərinə və hədəflərinə uyğunluğun monitorinqini aparır, mexaniki bütövlük inkişaflarını müəyyən etmək və həyata keçirmək üçün Texniki Nəzarət üzrə Böyük Mühəndisə dəstək verir.

Vəzifə öhdəlikləri:

 • SDM-in Bütünlük və Etibarlılıq Rəhbərliyi, Bütünlük meneceri və TNBM tərəfindən müəyyən edilmiş texniki nəzarət tədbirlərini həyata keçirmək;
 • Mövcud qaydalara, sənayenin ən yaxşı təcrübələrinə, beynəlxalq norma və standartlara əsaslanaraq mexaniki bütövlük fəaliyyətlərini həyata keçirmək;
 • Müvafiq qeyd və məlumatların dolğun, düzgün rəsmləşdirilməsini aparmaq, auditlərə təqdim edilməsi üçün hazırlamaq və bu işlərdə böyük mühəndisi dəstəkləmək; 
 • Avadanlıqların təhlükəsiz istismarına, yoxlanmasına, çıxdaş edilməsinə və təmirinə aid mütərəqqi üsulları öyrənmək və istehsalata tətbiq etmək;
 • İstehsalatların (sahələrin) mühəndis-texniki işçiləri ilə birlikdə ayrı-ayrı avadanlıqlarda yoxlama, baxış və sınaqların aparılmasında iştirak etmək;
 • Komitə üzvü kimi Risk Əsaslı Nəzarət və Texniki Nəzarət İdarəetmə işçi qruplarında iştirak etmək, rəy və təkliflər vermək və nəticələri həyata keçirmək;
 • Texniki nəzarət prosedurlarının və təlimatlarının hazırlanmasında iştirak etmək. Texniki nəzarət işçilərinin, o cümlədən subpodratçıların müvafiq prosedurlara, standartlara və spesifikasiyalara uyğun işləməsini təmin etmək və onlara nəzarət etmək;
 • Texniki nəzarət və sınaq planlarının hazırlanmasını dəstəkləmək və bu sənədlərdə qeyd olunan fəaliyyətlərə nəzarət etmək və həyata keçirmək;
 • Statik avadanlıqların (borular, qoruyucu klapanlar, siyirtmələr, təzyiq altında işləyən qablar və s ) satınalmalarında texniki təsdiq prosesinin dəstəklənməsi, tədarükçünün sahədəki işlərini izləmək;
 • Nəticələr və tövsiyələr daxil olmaqla, texniki Nəzarət fəaliyyətləri haqqında hesabatları hazırlamaq və təsdiq üçün təqdim etmək, müvafiq məlumat və hesabatları Elektron İdarəetmə proqramında qeyd etmək və ya təmin etmək;
 • Auditin nəticələri barədə Texniki Nəzarət Baş Mühəndisini məlumatlandırmaq;
 • Aylıq texniki nəzarət hesabatlarını hazırlamaq və Texniki Nəzarət üzrə Böyük Mühəndisə təqdim etmək;
 • Təsdiq edilmiş cədvəllər əsasında mövcud qaydalar, texniki şərt və normalara uyğun olaraq istehsal sahələrinin avadanlığın texniki vəziyyətinə cavabdeh mühəndis-texniki işçiləri ilə birlikdə avadanlıqlarda keyfiyyətə müvafiq yoxlamalar aparmaq;
 • Avadanlıqların təmiri zamanı qüsur cədvəllərində təmir işlərinin həcminin yoxlama çıxdaş aktlarına uyğun olmasına  nəzarət etmək;
 • Avadanlıqların pasportlarının tərtib edilməsinə, lazım gəldikdə düzəliş və əlavələrin vaxtlı-vaxtında aparılmasına nəzarət etmək;
 • Avadanlıqların quraşdırılması, rekonstruksiyası və təmirindən sonra qəbulunda iştirak etmək və texniki sənədlərin qəbuluna, sənədlərin düzgün və dolğunluğuna nəzarət etmək;
 • Yükqaldırıcı mexanizmlərin işləmə müddətinin hesabatını aparmaq, xidmətlər tərəfindən texniki baxış və yoxlamaların keçirilməsinə, keyfiyyətli istismar qaydalarına müvafiq olaraq işləməsinə nəzarət etmək;
 • Boru xətləri üçün avadanlıqların və Korroziyaya Nəzarət Zonalarının (KNZ) müəyyən edilməsi, nəzərdən keçirilməsi və təkmilləşdirilməsində iştirak etmək, texniki nəzarət və sınaq məlumatlarını toplamaq, (Asset Integrity Management ) Bütünlüyün İdarəolunması proqramı ilə avadanlığın istismar  tarixini izləmək və yeniləmək;
 • QK (PSV)-ın sınaq və dərəcələmə (kalibrləmə) proseslərinə nəzarət etmək və sınaq qeydlərini saxlamaq;
 • Avadanlıq və boru kəmərlərində təmir işləri üçün iş sifarişlərini hazırlamaq;
 • Lazım olduqda ACA, RCM, HAZOP, SIL, 5WHY, RCA və s. İşçi qruplarında fəal iştirak etmək və müvafiq tədbirlər görmək;
 • Ona tabe olan işçilərin peşəkar və şəxsi inkişafı üçün lazım olan bacarıq inkişaf sahələrini təqib etmək və tabe olduğu rəhbərə çatdırmaq;
 • SDM-ın NEZ və Neft-Kimya Sahəsinin təhlükəsizlik tələbləri və hədəfləri barədə məlumatlı olmaq, işçi heyətini və subpodratçıları buna uyğun istiqamətləndirmək. Məsul olduğu ərazidə bədbəxt hadisələrin qarşısının alınması məqsədilə qüvvədə olan SƏTƏMM qaydalarına riayət olunması üçün zəruri nəzarəti həyata keçirmək, aidiyyəti işçilərə xəbərdarlıq etmək;
 • Texniki nəzarət məsələləri üzrə qərarların qəbul edilməsinə dəstək
 • Statik avadanlıq üçün quraşdırma vasitələrinin yaratmaq və mövcud olanları yeniləmək;
 • Təftiş, sınaq, nəzarət avadanlığı və cihazlarının müvafiq qaydada istifadə edilməsini, və saxlanmasına nəzarət etmək;
 • Statik avadanlıqların və ehtiyat hissələrinin məsul olduğu sahə üzrə satınalma tələbnaməsini yaratmaq, iddiaçıların texniki dəyərləndirilməsini həyata keçirərək qiymətləndirmə formasını imzalamaq və bütün texniki məqamlardan məsuliyyət daşımaq; 
 • Şirkətin siyasətinə, korporativ dəyərlərinə, hüquqi və digər tələblərə, habelə şirkətin etik normalarına, siyasətlərinə, qaydalalarına, təlimatlarına, strategiyalarına və məqsədlərinə uyğun fəaliyyət göstərmək;
 • Sahəyə aid məlumatların və sənədlərin düzgünlüyünü yoxlamaq;
 • Avadanlıqların quruluşu, keyfiyyəti, iş xüsusiyyətləri, texniki istismar qaydaları  texniki şərtləri haqqında təlimatları mükəmməl öyrənmək;
 • Menecer və TNBM tərəfindən müəyyən olunmuş iş bölgüsü əsasında digər işləri və onların ayrı-ayrı tapşırıqlarını yerinə yetirmək.

Tələblər:

 • Müvafiq sahə üzrə bakalavr təhsili (Mexanika mühəndisliyi, Metallurgiya və s.);
 • Müvafiq sahə üzrə ən azı 5 il müvafiq iş təcrübəsi;
 • Aktiv Səviyyə 2 SNT 1C və ya EN 9712  NS (PT) ,US (UT),  MSS (MT), VT, RT – hər hansı biri və bir neçəsi olması üstünlükdür;
 • CSWIP Welding Inspector 3.1 və ya 3.2 sertifikatı üstünlükdür;
 • APİ 510,570,571,653,572 biri və ya bir neçəsinin olması arzu olunandır;
 • İngilis dili biliyi mükəmməl səviyyədə olmalı;
 • Microsoft Office proqramları ilə işləmək bacarığı olmalı (Word, Excel, Power Point, Outlook).

İş yeri: Sumqayıt şəhəri

Müraciət forması:

Müraciət üçün uyğun namizədlərdən CV-lərini  “mövzu” hissəsində vakansiyanın adını “Bütünlük üzrə aparıcı mühəndis” yazmaqla elektron ünvanına göndərməyiniz xahiş olunur.         

Son müraciət tarixi: 12.02.2024

Reliability Engineer

 Son tarix 13 fev 2024 [email protected]

Summary:

Reliability Engineer carries out the reliability activities of all or assigned facilities affiliated to the Socar Downstream according to instructions from line manager and monitors compliance with the reliability performance and targets of the company.

Responsibilities:

 • Adherence to Health, Safety and Environmental Protection (HSE) standards, statutory requirements, Refinery Operating Rules, Refinery and Integrity and Reliability Department internal procedures, as well as international codes and standards used in the refining industry. To plan and execute daily tasks based on the above;
 • To carry out flawless registration of data on the duties of his responsibility, report, submit to the line manager;
 • Planning and implementing activities defined by the Chief Reliability Engineer and/or Reliability Manager of SDM;
 • Planning and implementing reliability activities in the considering current national regulations, industry best practices, codes and standards. Maintaining relevant records properly and preparing them for presentation at audits. Giving suggestions for improvement and development on Reliability Unit;
 • Working for the execution of the Asset Management Performance (APM) System Installation Project; ACA, RCM, RBI, SIL, DEM, etc., in coordination with the relevant focal person. To play an active role in the processes of organizing, monitoring, evaluating and reporting workshops;
 • Supporting the line manager in reporting reliability KPls to the relevant committees of the Company;
 • Involvement in the identification of assets (Bad Actors) that cause abnormally high maintenance costs and/or loss of production, affecting the reliability of the Company and its facilities; Root Cause Analysis (RCA), Statistical Process Control, Fault Tree Analysis, etc., in order to ensure that necessary precautions are taken and to increase reliability. To offer advice on actions such as equipment replacement or decommissioning, using methods;
 • Preparing reliability reports; Continuously monitor and update the reliability indicators of the Company and its facilities and offer suggestions for improvement;
 • Assist in the process of managing Asset Life Cycle Cost (LCC) during the design and assembly of new assets or replacement of existing assets;
 • To be aware of the OHS requirements and targets of the Company. To carry out the necessary controls in order to comply with the OHS rules in force in order to prevent accidents in the area he is responsible;
 • Supporting the efficiency and quality of the reliability activities of SDM and its facilities;
 • Fulfilling the duties assigned to him\her by the manager to whom he is affiliated in relation to his field of duty;
 • Answering emergency calls outside of business hours, working overtime when it’s necessary, providing on-call support after business hours when it’s necessary;
 • To act in accordance with the company’s policies, mission, vision, corporate values, legal and other requirements, as well as company ethical rules, policies, procedures, instructions, strategies and objectives; ensuring the adoption and dissemination of the relevant rules, policies and other requirements by the personnel in the positions under it; informing the relevant units in case of any discrepancies observed within the company on these issues;
 • Checking the accuracy of information and documents related to the field;
 • To report regularly and effectively to the person in the position (line manager) he is affiliated with on the works falling under his responsibilities.

Requirements:

 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering;
 • 3 years minimum relevant experience;
 • Ability to read and interpret and practical knowledge of international standards, national regulations and GOST standards.
 • Fluent English language skills;

Location: Sumgait

Application Instruction:

Kindly submit your CV and indicate the position you are applying for in the Subject line. All applications for the advertised post will be assessed and given equal opportunities.

Application closing date: 12.02.202

Bütünlük üzrə mühəndis

 Son tarix 13 fev 2024 [email protected]

Vəzifənin məqsədi:

SDM-ə tabe olan bütün obyektlərində statik avadanlıqların Texniki Nəzarət fəaliyyətini həyata keçirir. SDM-in texniki nəzarət göstəricilərinə və hədəflərinə uyğunluğun monitorinqini aparır, mexaniki bütövlük inkişaflarını müəyyən etmək və həyata keçirmək üçün Texniki Nəzarət üzrə Böyük Mühəndisə dəstək verir.

Vəzifə öhdəlikləri:

 • SDM-in Bütünlük və Etibarlılıq Rəhbərliyi, Bütünlük meneceri və TNBM tərəfindən müəyyən edilmiş texniki nəzarət tədbirlərini həyata keçirmək;
 • Mövcud qaydalara, sənayenin ən yaxşı təcrübələrinə, beynəlxalq norma və standartlara əsaslanaraq mexaniki bütövlük fəaliyyətlərini həyata keçirmək;
 • Müvafiq qeyd və məlumatların dolğun, düzgün rəsmləşdirilməsini aparmaq, auditlərə təqdim edilməsi üçün hazırlamaq və bu işlərdə böyük mühəndisi dəstəkləmək; 
 • Avadanlıqların təhlükəsiz istismarına, yoxlanmasına, çıxdaş edilməsinə və təmirinə aid mütərəqqi üsulları öyrənmək və istehsalata tətbiq etmək;
 • İstehsalatların (sahələrin) mühəndis-texniki işçiləri ilə birlikdə ayrı-ayrı avadanlıqlarda yoxlama, baxış və sınaqların aparılmasında iştirak etmək;
 • Komitə üzvü kimi Risk Əsaslı Nəzarət və Texniki Nəzarət İdarəetmə işçi qruplarında iştirak etmək, rəy və təkliflər vermək və nəticələri həyata keçirmək;
 • Texniki nəzarət prosedurlarının və təlimatlarının hazırlanmasında iştirak etmək. Texniki nəzarət işçilərinin, o cümlədən subpodratçıların müvafiq prosedurlara, standartlara və spesifikasiyalara uyğun işləməsini təmin etmək və onlara nəzarət etmək;
 • Texniki nəzarət və sınaq planlarının hazırlanmasını dəstəkləmək və bu sənədlərdə qeyd olunan fəaliyyətlərə nəzarət etmək və həyata keçirmək;
 • Statik avadanlıqların (borular, qoruyucu klapanlar, siyirtmələr, təzyiq altında işləyən qablar və s ) satınalmalarında texniki təsdiq prosesinin dəstəklənməsi, tədarükçünün sahədəki işlərini izləmək;
 • Nəticələr və tövsiyələr daxil olmaqla, texniki Nəzarət fəaliyyətləri haqqında hesabatları hazırlamaq və təsdiq üçün təqdim etmək, müvafiq məlumat və hesabatları Elektron İdarəetmə proqramında qeyd etmək və ya təmin etmək;
 • Auditin nəticələri barədə Texniki Nəzarət Baş Mühəndisini məlumatlandırmaq;
 • Aylıq texniki nəzarət hesabatlarını hazırlamaq və Texniki Nəzarət üzrə Böyük Mühəndisə təqdim etmək;
 • Təsdiq edilmiş cədvəllər əsasında mövcud qaydalar, texniki şərt və normalara uyğun olaraq istehsal sahələrinin avadanlığın texniki vəziyyətinə cavabdeh mühəndis-texniki işçiləri ilə birlikdə avadanlıqlarda keyfiyyətə müvafiq yoxlamalar aparmaq;
 • Avadanlıqların təmiri zamanı qüsur cədvəllərində təmir işlərinin həcminin yoxlama çıxdaş aktlarına uyğun olmasına  nəzarət etmək;
 • Avadanlıqların pasportlarının tərtib edilməsinə, lazım gəldikdə düzəliş və əlavələrin vaxtlı-vaxtında aparılmasına nəzarət etmək;
 • Avadanlıqların quraşdırılması, rekonstruksiyası və təmirindən sonra qəbulunda iştirak etmək və texniki sənədlərin qəbuluna, sənədlərin düzgün və dolğunluğuna nəzarət etmək;
 • Yükqaldırıcı mexanizmlərin işləmə müddətinin hesabatını aparmaq, xidmətlər tərəfindən texniki baxış və yoxlamaların keçirilməsinə, keyfiyyətli istismar qaydalarına müvafiq olaraq işləməsinə nəzarət etmək;
 • Boru xətləri üçün avadanlıqların və Korroziyaya Nəzarət Zonalarının (KNZ) müəyyən edilməsi, nəzərdən keçirilməsi və təkmilləşdirilməsində iştirak etmək, texniki nəzarət və sınaq məlumatlarını toplamaq, (Asset Integrity Management ) Bütünlüyün İdarəolunması proqramı ilə avadanlığın istismar  tarixini izləmək və yeniləmək;
 • QK (PSV)-ın sınaq və dərəcələmə (kalibrləmə) proseslərinə nəzarət etmək və sınaq qeydlərini saxlamaq;
 • Avadanlıq və boru kəmərlərində təmir işləri üçün iş sifarişlərini hazırlamaq;
 • Lazım olduqda ACA, RCM, HAZOP, SIL, 5WHY, RCA və s. İşçi qruplarında fəal iştirak etmək və müvafiq tədbirlər görmək;
 • Ona tabe olan işçilərin peşəkar və şəxsi inkişafı üçün lazım olan bacarıq inkişaf sahələrini təqib etmək və tabe olduğu rəhbərə çatdırmaq;
 • SDM-ın NEZ və Neft-Kimya Sahəsinin təhlükəsizlik tələbləri və hədəfləri barədə məlumatlı olmaq, işçi heyətini və subpodratçıları buna uyğun istiqamətləndirmək. Məsul olduğu ərazidə bədbəxt hadisələrin qarşısının alınması məqsədilə qüvvədə olan SƏTƏMM qaydalarına riayət olunması üçün zəruri nəzarəti həyata keçirmək, aidiyyəti işçilərə xəbərdarlıq etmək;
 • Texniki nəzarət məsələləri üzrə qərarların qəbul edilməsinə dəstək
 • Statik avadanlıq üçün quraşdırma vasitələrinin yaratmaq və mövcud olanları yeniləmək;
 • Təftiş, sınaq, nəzarət avadanlığı və cihazlarının müvafiq qaydada istifadə edilməsini, və saxlanmasına nəzarət etmək;
 • Statik avadanlıqların və ehtiyat hissələrinin məsul olduğu sahə üzrə satınalma tələbnaməsini yaratmaq, iddiaçıların texniki dəyərləndirilməsini həyata keçirərək qiymətləndirmə formasını imzalamaq və bütün texniki məqamlardan məsuliyyət daşımaq; 
 • Şirkətin siyasətinə, korporativ dəyərlərinə, hüquqi və digər tələblərə, habelə şirkətin etik normalarına, siyasətlərinə, qaydalalarına, təlimatlarına, strategiyalarına və məqsədlərinə uyğun fəaliyyət göstərmək;
 • Sahəyə aid məlumatların və sənədlərin düzgünlüyünü yoxlamaq;
 • Avadanlıqların quruluşu, keyfiyyəti, iş xüsusiyyətləri, texniki istismar qaydaları  texniki şərtləri haqqında təlimatları mükəmməl öyrənmək;
 • Menecer və TNBM tərəfindən müəyyən olunmuş iş bölgüsü əsasında digər işləri və onların ayrı-ayrı tapşırıqlarını yerinə yetirmək.

Tələblər:

 • Müvafiq sahə üzrə bakalavr təhsili (Mexanika mühəndisliyi, Metallurgiya və s.);
 • Müvafiq sahə üzrə ən azı 2 il müvafiq iş təcrübəsi;
 • Aktiv Səviyyə 2 SNT 1C və ya EN 9712  NS (PT) ,US (UT),  MSS (MT), VT, RT – hər hansı biri və bir neçəsi olması üstünlükdür;
 • CSWIP Welding Inspector 3.1 və ya 3.2 sertifikatı üstünlükdür;
 • APİ 510,570,571,653,572 biri və ya bir neçəsinin olması arzu olunandır;
 • İngilis dili biliyi mükəmməl səviyyədə olmalı;
 • Microsoft Office proqramları ilə işləmək bacarığı olmalı (Word, Excel, Power Point, Outlook).

İş yeri: Sumqayıt şəhəri

Müraciət forması:

Müraciət üçün uyğun namizədlərdən CV-lərini  “mövzu” hissəsində vakansiyanın adını “Bütünlük üzrə aparıcı mühəndis” yazmaqla elektron ünvanına göndərməyiniz xahiş olunur.         

Son müraciət tarixi: 12.02.2024

fed.az