“United Alliance Group”un “Həftədə bir qayda” rubrikası “Dənizdə Toqquşmaların Qarşısının Alınmasına dair Beynəlxalq Qaydalar haqqında 1972-ci il Konvensiyası” 11,12,13,14 və 15-ci Qaydanı təqdim edir.

212

“United Alliance Group”un “Həftədə bir qayda” rubrikası “Dənizdə Toqquşmaların Qarşısının Alınmasına dair Beynəlxalq Qaydalar haqqında 1972-ci il Konvensiyası” 11,12,13,14 və 15-ci Qaydanı təqdim edir.

📌Bizi bütün sosial şəbəkələrdə izləyin.

🔗Whatsapp: https://unitedalliancegroup.com/az/page/whatsapp

🔗Telegram: https://unitedalliancegroup.com/az/page/telegram

🔗Facebook : https://unitedalliancegroup.com/az/page/facebook

🔗Instagram : https://unitedalliancegroup.com/az/page/instagram

🔗Linkedin : https://unitedalliancegroup.com/az/page/linkedin

🔗Tiktok : https://unitedalliancegroup.com/az/page/tiktok