Gəmilərdə Əmniyyətli İdarəetmə Üzrə Beynəlxalq Məcəllənin məqsədi və mahiyyəti nədir?

188

1993-cü ildə A.741(18) qətnaməsi ilə qəbul edilib və 1 iyul 1998-ci ildə qüvvəyə minib. SOLAS Konvensiyasına 1994-cü ildə edilən düzəlişlər gəmilərin təhlükəsiz istismarının idarə edilməsi ilə bağlı Konvensiyaya IX Fəsil daxil edib.

Əmniyyətli İdarəetmə Üzrə Beynəlxalq Məcəllə kimi tanınan ISM Məcəlləsi tələb olunan dəniz sənayesi tənzimləməsidir.

Əmniyyətli idarəetmə üzrə beynəlxalq məcəllə (ƏİBM) aşağıdakı məqsədlər üçün yaradılmışdır:

– dənizdə təhlükəsizliyin təmin olunması;

– bədbəxt halların və ya insanların tələfatının qarşısının alınması;

– ətraf mühitə, xüsusilə də, dəniz mühitinə və əmlaka ziyan vurulmasının qarşısının alınması.

Məcəllənin məqsədləri dənizdə təhlükəsizliyin təmin edilməsi, insanların xəsarət almasının qarşısının alınması, personalın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və ətraf mühitə, xüsusən də dəniz mühitinə zərərin vurulmasının qarşısının alınmasıdır.

Demək olar ki, məcəllə müəyyən təminatları, ümumi prinsipləri və məqsədləri müəyyən etməklə, dəniz təhlükəsizliyinin bütün millətlərin gəmiləri üçün ortaq platformaya çatdırılmasına diqqət yetirir.

Bu, çox ehtiyac duyulan təhlükəsizlik protokolunun saxlanmasında hər hansı uyğunsuzluğu aradan qaldırır. Kod bütün gəmilərə, o cümlədən neft tankerlərinə, kimyəvi tankerlərə, yük gəmilərinə, qaz daşıyıcılarına, yük daşıyıcılarına, sərnişin gəmilərinə və dəniz strukturlarına şamil edilir.