Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası tərəfindən Sertifikat verilmiş Azərbaycan Respublikasında Gəmi agenti fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin siyahısı

907

Dəniz nəqliyyatı sahəsində yük və sərnişin daşımalarının təşkilində səmərəliliyin yüksəldilməsi, dəniz nəqliyyatı xidmətlərinin beynəlxalq bazara girişi üçün şəraitin yaradılması, beynəlxalq daşımaların həcminin artırılmasına yardım göstərilməsi və dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyinin təmin olunması, eləcə də gəmilərin liman əməliyyatları zamanı vaxt itkisinin minimuma endirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 8 iyul tarixli 262 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş  “Gəmi agenti haqqında Əsasnamə”nin tələblərinə uyğun olaraq 01-12 fevral 2016-cı il tarixlərdə Dövlət Dəniz Administrasiyası tərəfindən “Gəmi agentlərinin hazırlığı” kursu keçirilmişdir

Sertifikat verilmiş gəmi agentləri

 

1. «Azpilot LLC» şirkəti
2. «Multimodal Global Logistics Limited» şirkəti
3. «United Alliance Group Ltd» şirkəti
4. «Transmarine Shipping Enterprise LTD» MMC
5. Nuriyev Teymur Suludun oğlu
6. Axundov Zaur Vahid oğlu
7. İnflot Dəniz Agentliyi
8. «PalAgent» MMC
9. «Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı» QSC