40 il öncə, 1983-cü ildə Bakı Limanından bir kadr.

287

Limanın sevimli qonaqları olan qağayılıar, tarixi fotoya xüsusi gözəllik qatır.