Azerbaijan Caspian Shipping Company / Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi

447

Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin Təlim Mərkəzinin ən müasir Dinamiki Mövqesaxlama (DP2) sistemi ilə təchiz edilmiş simulyatoru ilə tanışlıq.