SOCAR-da yaradılan yeni qurum çoxsaylı işçilər axtarır – VAKANSİYALAR

2704

SOCAR Downstream Management

Health and Industrial Hygiene Supervisor

 Son tarix 30 avq 2023 [email protected]

Summary:

Support provision to SDM Health and Industrial Hygiene team. 

Responsibilities:

 • Ensure that optimum support to Health and Industrial Hygiene management is provided;
 • Keeping and preparing of accurate medical records;
 • Assure 24-hours administrative support to the medical crew;
 • Carry out routine health checks;
 • Keeping records of medicines and medical equipment;
 • Overseeing biological monitoring programs;
 • Assessing and analyzing research data, summarizing statistics, and compiling the necessary reports;
 • Proposing and leading the implementation of programs to protect employee health and implementing ergonomics;
 • Conduct regular audits and inspections;
 • Supporting of employee awareness of occupational health and safety concerns, programs, and regulations by conducting training and presentations;
 • Implementing corrective actions and suspending operations if required;
 • Maintaining current knowledge of Occupational Health and Safety legislation;
 • Comparing existing site Health and Industrial standards with local and international standards;
 • Collecting medical and industrial hygiene data for regular analyzing. 

Requirements:

 • Degree in medicine;
 • Minimum 2 years of experience of relevant position;
 • Minimum 3 years experience in Oil and Gas;
 • Certified Industrial Hygienist (CIH) certification is a plus;
 • Fluent English language skills;
 • Microsoft Office knowledge;
 • Proficient organizational skills;
 • Ability to multitask and prioritize tasks;
 • Effective teamwork and collaboration skills.

Application Instruction:

Kindly submit your CV and indicate the position you are applying for in the Subject line. All applications for the advertised post will be assessed and given equal opportunities.

Application closing date: 29.08.2023

Texniki nəzarət üzrə mühəndis

 Son tarix 26 avq 2023 [email protected]

Vəzifənin məqsədi:

Müəssisənin bütün obyektlərində statik avadanlıqların Texniki nəzarət fəaliyyətini həyata keçirir. Texniki nəzarət göstəricilərinə və hədəflərinə uyğunluğun monitorinqini aparır, mexaniki bütövlük inkişaflarını müəyyən etmək və həyata keçirmək üçün Texniki nəzarət üzrə böyük mühəndisə dəstək verir.

Vəzifə öhdəlikləri:

 • Müəssisənin müəyyən edilmiş texniki nəzarət tədbirlərini həyata keçirmək;
 • Mövcud qaydalar, sənayenin ən yaxşı təcrübələri, beynəlxalq norma və standartlara əsaslanaraq mexaniki bütövlük fəaliyyətini həyata keçirmək;
 • Müvafiq qeyd və məlumatların dolğun, düzgün rəsmiləşdirilməsinin aparılması, audit tərəfinə təqdim edilməsi üçün hazırlanmasını təmin etmək;
 • Avadanlıqların təhlükəsiz istismarına, yoxlanmasına, çıxdaş edilməsinə və təmirinə aid mütərəqqi üsulları öyrənmək və istehsalata tətbiq etmək; İstehsalatların (sahələrin) mühəndis-texniki işçiləri ilə birlikdə ayrı-ayrı avadanlıqlarda yoxlama, baxış və sınaqların aparılmasında iştirak etmək;
 • Komitə üzvü kimi Risk Əsaslı Nəzarət və Texniki Nəzarət İdarəetmə işçi qruplarında iştirak etmək, rəy və təkliflər vermək və nəticələri həyata keçirmək;
 • Texniki nəzarət prosedurlarını və təlimatlarını hazırlanmasında iştirak etmək; Texniki nəzarət işçilərinin, o cümlədən subpodratçıların müvafiq prosedurlara, standartlara və spesifikasiyalara uyğun işləməsini təmin etmək və onlara nəzarət etmək;
 • Texniki nəzarət və sınaq planlarının hazırlanmasını dəstəkləmək və bu sənədlərdə qeyd olunan fəaliyyətlərə nəzarət etmək və həyata keçirmək;
 • Statik avadanlıqların (borular, qoruyucu klapanlar, siyirtmələr, təzyiq altında işləyən qablar və s ) satınalmalarında texniki təsdiq prosesinin dəstəklənməsini, tədarükçünün sahədəki işlərini izləmək;
 • Nəticələr və tövsiyələr daxil olmaqla, texniki nəzarət fəaliyyətləri haqqında hesabatların hazırlanması və təsdiq üçün təqdim edilməsi, müvafiq məlumat və hesabatların Elektron İdarəetmə proqramında qeyd edilməsi və ya təmin edilməsini həyata keçirmək;
 • Auditin nəticələri barədə Texniki nəzarət böyük mühəndisini məlumatlandırmaq;
 • Aylıq texniki nəzarət hesabatlarının hazırlamaq və Texniki nəzarət üzrə böyük mühəndisə təqdim etmək;
 • Təsdiq edilmiş cədvəllər əsasında mövcud qaydalar, texniki şərt və normalara uyğun olaraq istehsal sahələrinin avadanlığın texniki vəziyyətinə cavabdeh mühəndis-texniki işçiləri ilə birlikdə avadanlıqlarda keyfiyyətə müvafiq yoxlamalar aparmaq;
 • Avadanlıqların təmiri zamanı qüsur cədvəllərində təmir işlərinin həcminin yoxlama çıxdaş aktlarına uyğun olmasına  nəzarət etmək; Avadanlıqların pasportlarının tərtib edilməsinə, lazım gəldikdə düzəliş və əlavələrin vaxtlı-vaxtında aparılmasına nəzarət etmək;
 • Avadanlıqların quraşdırılması, rekonstruksiyası və təmirindən sonra qəbulunda iştirak etmək və texniki sənədlərin qəbuluna, sənədlərin düzgün və dolğunluğuna nəzarət etmək;
 • Yükqaldırıcı mexanizmlərin işləmə müddətinin hesabatını aparmaq, xidmətlər tərəfindən texniki baxış və yoxlamaların keçirilməsinə, keyfiyyətli istismar qaydalarına müvafiq olaraq işləməsinə nəzarət etmək;
 • Boru xətləri üçün avadanlıqların və Korroziyaya Nəzarət Zonalarının (KNZ) müəyyən edilməsi, nəzərdən keçirilməsi və təkmilləşdirilməsində iştirak etmək, texniki nəzarət və sınaq məlumatlarını toplamaq, (Asset Integrity Management ) Bütünlüyün İdarəolunması proqramı ilə avadanlığın istismar  tarixini izləmək və yeniləmək;
 • QK (PSV)-ın sınaq və dərəcələmə (kalibrləmə) proseslərinə nəzarət etmək və sınaq qeydlərini saxlamaq;
 • Avadanlıq və boru kəmərlərində təmir işləri üçün iş sifarişlərini hazırlanmaq;
 • Lazım olduqda ACA, RCM, HAZOP, SIL, 5WHY, RCA və s. işçi qruplarında fəal iştirak etmək və müvafiq tədbirlər görmək;
 • NEZ və Neft-Kimya sahəsinin təhlükəsizlik tələbləri və hədəfləri barədə məlumatlı olmaq, işçi heyətini və subpodratçıları buna uyğun istiqamətləndirmək. Məsul olduğu ərazidə bədbəxt hadisələrin qarşısının alınması məqsədilə qüvvədə olan SƏTƏMM qaydalarına riayət olunması üçün zəruri nəzarəti həyata keçirmək, aidiyyəti işçilərə xəbərdarlıq etmək;
 • Texniki nəzarət məsələləri üzrə qərarların qəbul edilməsinə dəstək olmaq;
 • Statik avadanlıq üçün quraşdırma vasitələrinin yaradılması və mövcud olanların yenilənməsini həyata keçirmək;
 • Təftiş, sınaq, nəzarət avadanlığı və cihazlarının müvafiq qaydada istifadə edilməsini, və saxlanmasına nəzarət etmək; 
 • Statik avadanlıqların və ehtiyat hissələrinin məsul olduğu sahə üzrə satınalma tələbnaməsini yaratmaq, iddiaçıların texniki dəyərləndirilməsini həyata keçirərək qiymətləndirmə forması imzalamaq və bütün texniki məqamlardan məsuliyyət daşımaq; 
 • Avadanlıqların quruluşu, keyfiyyəti, iş xüsusiyyətləri, texniki istismar qaydaları texniki şərtləri haqqında təlimatları mükəmməl öyrənmək.

Tələblər:

 • Müvafiq sahə üzrə bakalavr təhsili (Mexanika mühəndisliyi, Metallurgiya mühəndisliyi və s.);
 • Müvafiq sahə üzrə ən azı 2 il müvafiq iş təcrübəsi;
 • CSWIP Welding Inspector 3.1 və ya 3.2 sertifikatının olması üstünlükdür;
 • APİ 510, 570, 571, 653, 572 – hər hansı biri və ya bir neçəsinin olması arzu olunandır;
 • Aktiv səviyyədə 2 SNT 1C və ya EN 9712 NS (PT), US (UT), MSS (MT), VT, RT – hər hansı biri və ya bir neçəsinin olması üstünlükdür;
 • İngilis dili biliyi mükəmməl səviyyədə olmalı;
 • Microsoft Office proqramları ilə işləmək bacarığı olmalı (Word, Excel, Power Point, Outlook).

Müraciət forması:

Müraciət üçün uyğun namizədlərdən CV-lərini  “mövzu” hissəsində vakansiyanın adını “Texniki nəzarət üzrə mühəndis” yazmaqla elektron ünvanına göndərməyiniz xahiş olunur.         

Son müraciət tarixi: 25.08.2023

Operation Technologies Infrastructure Engineer

 Son tarix 26 avq 2023 [email protected]

Summary:

To ensure the design, commissioning and execution of Operational Technologies Critical Infrastructures, Operational Software and related components in line with department standards and strategies throughout business unit. It follows the processes of establishment, commissioning and operation of critical infrastructures in accordance with the standards within its area of ​​responsibility. 

Responsibilities:

 • To design the Operations Technologies infrastructure, which consists of critical infrastructures, Control Systems (such as DCS, Scada, ESD), operational software, data centers, systems, network and telecommunication components, clients and security components in the institution, in a way that will operate in a robust, reliable and stable manner, maintenance processes to monitor and support advanced (Level-2 and Level-3) needs, to make improvement and development plans, to follow the realization of updates, to manage and implement the supplier processes necessary for resolution;
 • To keep the inventory information of critical infrastructures up-to-date;
 • To analyze report and suggest appropriate technologies for improvement, to follow these processes, to manage projects regarding systems and software and components within its area of ​​responsibility;
 • Analyzing the Virtualization Infrastructure, servers, data storage environments and components, supporting its operation, analyzing the update and expansion needs, determining and commissioning the requirements;
 • To identify the problems related to the area of ​​responsibility within the framework of coordination, cooperation and communication with the relevant departments like Maintenance, Operation, Technical Services, Advanced Process Control etc., to provide solutions, to guide the team in this process;
 • To act in accordance with the company’s policies, mission, vision, corporate values, legal and other requirements as well as company ethical rules, policies, procedures, instructions, strategies and objectives; ensuring the adoption and dissemination of the relevant rules, policies and other requirements by the personnel in the positions under it; Informing the relevant units in case of any discrepancies observed within the company on these issues;
 • To behave in accordance with the Occupational Health, Safety and Environmental Culture, to comply with the rules of occupational health and safety, to notify the person in the senior position and the authorized personnel on OHS when a nonconformity is detected.

Requirements:

 • Masters or Bachelors Degree in Electrical and Electronics Engineering, Electronics and Communication Engineering, Computer Engineering;
 • Evidence of trainings and certifications in related field (VMWare, MCSE, ITIL Foundation);
 • Minimum 5 years experience in relevant field;
 • Microsoft Office knowledge;
 • Fluent Azerbaijani and English language skills.

Application Instruction:

Kindly submit your CV and indicate the position you are applying for in the Subject line. All applications for the advertised post will be assessed and given equal opportunities.

Application closing date: 25.08.2023

Qaynaqçı

 Son tarix 26 avq 2023 [email protected]

Vəzifənin məqsədi:

 • Qaynaq işlərinin müvafiq tapşırıqlara və qaynaq tipinə uyğun həyata keçirilməsini təmin etmək.

Vəzifə öhdəlikləri:

 • SƏTƏMM üzrə əməliyyatların mükəmməlləşdirilməsi proqramında SƏTƏMM mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsində və Proses Təhlükəsizliyi İdarəetmə sisteminin qurulmasında dəstək olmaq;
 • Proses təhlükəsizliyi üzrə əlaqəli layihə sənədlərini (təhlükəsizlik sistemi avadanlıqlarının yerləşmə planı, texniki məlumat vərəqləri, Risk qiymətləndirmələri, Səbəb-Nəticə diaqramları) yoxlamaq;
 • Qaynaq işləri üzrə işin təşkili və qaynaq planlarını icra edilməsini təmin etmək;
 • Qaynaq işlərinin sağlamlıq və təhlükəsizlik tələblərinə uyğun olmasını təmin etmək;
 • Tapşırılmış qaynaq işlərini keyfiyyətli və sürətli şəkildə həyata keçirmək, qaynaq tikişlərinin keyfiyyətinə nəzarət etmək;
 • Qaynaq avadanlıqlarını saz vəziyyətdə saxlamaq;
 • Qaynaq cihazında müəyyən edilən nasazlıq haqqında rəhbər işçiyə məlumat vermək;
 • İş yerində sanitariya, gigiyena, yanğından mühafizə və texniki təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmək.

Tələblər:

 • Müvafiq sahə üzrə peşə və ya orta texniki təhsil;
 • Qaynaq tiplərinə uyğun  qaynaqçı sertifikatlarınin olması üstünlükdür;
 • Sahə üzrə ən azı 5 il müvafiq iş təcrübəsi;
 • Yaxşı texniki (cizgi oxuma, simvolları tanıma) və qaynaq növü TIG/SMAW/FCAW və s. bacarıqları olmalı;
 • Qaynaq keyfiyyətinin yüksəldilməsi və onun keyfiyyətinə təsir göstərə biləcək amilləri bilməli;
 • Mütləq şəkildə peşəkar səviyyədə Arqon (TIG) və Elektik qövs qaynağı (SMAW) həm nəzəri həm praktik bacarıqlarının olması;
 • Qaynaq sərf materiallarının sinifləri və tətbiq sahələrini bilməli;
 • WPS və qaynaq prosedurunu oxuya bilmək, prosedura uyğun şəkildə işi təşkil edə bilməli;
 • Dəqiq və nəticəyönümlü olmalı.

Müraciət forması:

Müraciət üçün uyğun namizədlərdən CV-lərini  “mövzu” hissəsində vakansiyanın adını “Qaynaqçı” yazmaqla elektron ünvanına göndərməyiniz xahiş olunur.      

Son müraciət tarixi: 25.08.2023

Warehousing Specialist

 Son tarix 26 avq 2023 [email protected]

Summary:

Warehousing specialist participates in the physical receipt, inspection, placement of incoming materials, storage of materials in the warehouse and issuance of the materials to end-users, and as required coordinates all said operations.

Responsibilities:

 • Planning of goods receipt events and filling the Daily Material Receipt Report;
 • Verification of the received material conformity based on the relevant contract and shipping documents;
 • Carrying out inspections in accordance with RFI (Request for Inspection form) preparing it for each incoming material and making appropriate notes on the RFI form if Overage, Shortage, Damage or Nonconformity to shipping documents is identified;
 • Completion of Overage, Shortage, Damage or Nonconformity (OS&D) report, ensuring accurate identification of non-conformance and submission of OS&D report to Expediting Team;
 • Participating in regular physical counts of warehouse inventory to ensure continued compliance and data accuracy;
 • Maintaining a clean and safe work environment, including compliance with all relevant HSE procedures and regulations;
 • Accurate inventory accounting and timely updating of inventory data in relevant systems (SAP ERP, Server, etc.);
 • Directing material and equipment to designated storage locations;
 • Regular inspection of the stored materials and immediate notification to the direct management about any damage that may have occurred during storage;
 • Suggesting and participating in the creation of a new procedure when it is revealed that any process related to warehouse management is not formalized;
 • Ensuring the availability of all required labels (on walls, shelves, etc.);
 • Management of material handling equipment if necessary (forklift, electric forklift, etc.);
 • Identifying potential problem areas, immediately informing management and taking appropriate action to find solutions;
 • Providing prompt and appropriate response to all inquiries regarding the scope of work;

Requirements:

 • Degree and / or qualification in Business Administration or related field (alternatively minimum 10 year experience in the same field);
 • Evidence of trainings and certifications in related field;
 • Minimum 5 year experience, preferably in Oil & Gas Sector;

Any other specific requirements:

 • Knowledge and experience performing basic math functions;
 • Microsoft Office knowledge;
 • Fluent Azerbaijani and English language skills;
 • Preferably driving license.

Application Instruction:

Kindly submit your CV and indicate the position you are applying for in the Subject line. All applications for the advertised post will be assessed and given equal opportunities.

Application closing date: 25.08.2023

Network Administrator

 Son tarix 21 avq 2023 [email protected]

Summary:

Support Company System infrastructure, Managing, troubleshooting, licensing, and updating hardware and software assets.

Responsibilities:

 • Configure, install and maintain network devices and services including, but not limited to, routers, switches, firewalls, VPN appliances, servers, QoS, etc;
 • Maximize/optimize network performance and ensure system availability and reliability by performing network maintenance and system upgrades including firmware updates and applying hot fixes;
 • Develop, maintain, coordinate, and perform procedures and ensure operational tasks are performed reliably and consistently to reduce the risk of unplanned outages Perform WAN – IP Routed Network Integration;
 • Evaluate new network hardware and software solutions; recommend improvements; propose and implement appropriate solutions for new business needs as they arise;
 • Define, design, and implement network redundancy and disaster recovery solutions for hardware, software and configurations;
 • Follow change management policies to ensure awareness /communication, approval, and success of changes made to the network infrastructure;
 • Assist in planning for the future growth of networks and provide budgetary information as needed
 • Execute technology successfully by minimal downtime as well as disruption;
 • Perform other related duties as assigned;
 • Work with 3rd party technical teams to provide solutions for Company internetworking communications requirements.

Requirements:

 • BSc/Ba in Information Technology, Computer Science or a related discipline; 
 • Minimum 3 years of IT experience in advanced troubleshooting and support in an enterprise environment, with at least 3 years of direct & relevant experience in multi-site network management;
 • Advanced experience in configuration and management of firewall policies, IPSEC, ACL, routing, switching;
 • Extensive knowledge of routing protocols, layer 2 protocols, TCP/IP, SSL, TLS and application layer protocols including HTTP, SSH, SSL, DNS, etc.;
 • Experience with network capacity planning, network security principles, and general network management best practices;
 • Experience in managing network devices, routers, switches and firewall (Cisco, Palo Alto, Fortinet, etc.);
 • Strong knowledge of implementing and effectively developing helpdesk and IT operations best practices, including expert knowledge of security, storage, data protection, and disaster recovery protocols;
 • Fluent English language skills;
 • Microsoft Office knowledge.

Application Instruction:

Kindly submit your CV and indicate the position you are applying for in the Subject line. All applications for the advertised post will be assessed and given equal opportunities.

Application closing date: 20.08.2023

System Administrator

 Son tarix 21 avq 2023 [email protected]

Summary:

Support Company System infrastructure, Managing, troubleshooting, licensing, and updating hardware and software assets.

Responsibilities:

 • Responsible for the maintenance, configuration, and reliable operation of computer systems, servers, and virtualization;
 • Install and upgrade computer components and software, manage virtual servers, and integrate automation processes;
 • Troubleshoot hardware and software errors by running diagnostics, documenting problems and resolutions, prioritizing problems, and assessing impact of issues;
 • Write infrastructure related scripts to automate all manual tasks plus streamline operational activities;
 • Evaluate and recommend necessary changes in performance tuning, infrastructure design and monitoring;
 • Install, configure and maintain various types of hardware and software, which often involves creating user accounts;
 • Knowledge of Group Policies and Scripting; 
 • Provide documentation and technical specifications to IT staff for planning and implementing new or upgrades of IT infrastructure;
 • Perform or delegate regular backup operations and implement appropriate processes for data protection, disaster recovery and failover procedures;
 • Execute technology successfully by minimal downtime as well as disruption;
 • Work with 3rd party technical teams to provide solutions for Company internetworking communications requirements;
 • Involve actively in team to assist solve problems inclusive of different technologies straddling multiple work groups.

Requirements:

 • BSc/Ba in Information Technology, Computer Science or a related discipline; 
 • Professional certification (e.g. Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA)) is a plus;
 • Minimum 3-5 years of IT experience and broadcast automation system expertise;
 • Oracle and MS SQL knowledge is plus;
 • Managing Multisite Active Directory Infrastructure; 
 • Experience with SQL databases and patch management;
 • Knowledge of system security (e.g. intrusion detection systems) and data backup/recovery;
 • Experience with high availability storage technologies;
 • Understanding of virtual systems and technologies;
 • Working knowledge of virtualization, VMWare, or equivalent;
 • Custom application support and configuration expertise;
 • Strong knowledge of implementing and effectively developing helpdesk and IT operations best practices, including expert knowledge of security, storage, data protection, and disaster recovery protocols;
 • Fluent English language skills;
 • Microsoft Office knowledge.

Application Instruction:

Kindly submit your CV and indicate the position you are applying for in the Subject line. All applications for the advertised post will be assessed and given equal opportunities.

Application closing date: 20.08.2023

Plant Protection Lead Engineer

 Son tarix 21 avq 2023 [email protected]

Summary:

Responsible for creating and executing emergency response standards/procedures, as well as reviewing design HSE project document, but not limited too:

 • Commisioning of safety equipment;
 • Preparation of safety equipment specifications;
 • Interfacing with other disciplines during all stages of new project;
 • Development of active and passive fire protection standard;
 • Firewater demand and Hydraulic calculations.

Responsibilities:

 • Interdisciplinary coordination during normal operation, TAR activities, site checks and inspections;
 • Developing and releasing company Active Fire Protection/Firefighting philosophies/Emergency rescue plan in accordance with latest industry requirements;
 • Participating in project safety & risk studies including HAZOP / HAZID/ QRA & Technical Safety Audits workshops;
 • Awareness of Azerbaijani, GOST, NFPA, API standards and regulations;
 • Cooperation with contractors, vendors for the implementation of new equipment installation and undertaking technical safety reviews beforehand;
 • Leading and coordinating the activities and deliverables allocated to the location in accordance with the project specifications;
 • Assessment and evaluation of bids for procured fire and safety equipment;
 • Having an ability to give proper instructions to related parties and dedicated personnel during emergency situations;
 • Represent the Technical Safety discipline internally and externally on designing issues they are involved in.

Requirements:

 • Bachelor’s or Master’s Degree in Industry recognized engineering qualifications;
 • Minimum 5 years experience in the Oil and Gas Industry;
 • Fluent English language skills;
 • Microsoft Office knowledge;
 • Must be self-motivated.

Application Instruction:

Kindly submit your CV and indicate the position you are applying for in the Subject line. All applications for the advertised post will be assessed and given equal opportunities.

Application closing date: 20.08.2023

fed.az