“Socar – STP” işçi axtarır – VAKANSİYA

378

Socar – STP

Proqressiv Ştamp sahəsi üzrə Mühəndis

 Son tarix 15 apr 2024 – [email protected]

Proqressiv Ştamplama üzrə ən azı 10-15 il təcrübəsi olan təcrübəli Mühəndis axtarırıq, Avtomobil sənayesində daha tərch edilındir. Namizəd yeni istehsal xəttinin layihələndirilməsi, uyğun pres dəzgahların, yardımcı avadanlıqların və alətlərinin seçilməsi, büdcə tələblərinin qiymətləndirilməsi və lazımi insan resurslarının işə götürülməsində güclü təcrübəyə malik olacaqdır. 

Vəzifə öhdəliklər:

 • Məhsul və məhsulun miqdarına əsasən proqresiv ştamp sahəsinin layihələndirilməsi və inkişafı
 • Layihələri uyğun olan pres dəzgahların, alətlərin və digər avadanlıqların seçimi
 • Yeni sahənin yaradılması üçün tələb olunan büdcənin hesablanması
 • İşə ehtiyyac olacaq düzgün işçiləri seçmək və işə cəlb eləmək
 • Pres üzərinə ştampın qurulması və sazlanması qaydaları üzrə təşkil etmək və ştampın tam avtomatik rejimdə işləməsini təmin etmək.
 • Ştamp Layihələrin başlanqıcından sonuna kimi nəzarət və idarə olunması 
 • Təhlükəsizlik qaydalarına və keyfiyyət standartlarına uyğunluğu təmin etmək
 • Səmərəli və effektiv ştamplama əməliyyatlarını təmin etmək üçün digər şöbələrlə əməkdaşlıq etmək
 • Soyuq ştamp texnikasını (mexaniki, hidravlik və s.) bilmək, eksentrik, friksion və krank preslərinin quruluşunu iş prinseplərini və fərqlərini bilməli. 
 • Sadə və mürəkkəb kəsmə, çəkmə, əymə və formalaşdırma, birləşmiş, ardıcıl qəliblərdən istifadəsini bilmək; iri qabaritli detalların ştamp texnikasını bilməli;
 • Ştamp üçün istifadə olunan metalın markaları və növlərini bilməli;
 • Kəsmə, əyilmə, formalaşdırma, flanşlama, presləmə və çıxarma qüvvələrinin hesablanmasını bilməli.
 • Ekssentrik, friksion və krank preslərdə, mürəkkəb detalların müxtəlif metallardan soyuq ştampının iş prinsepini bilməli.
 • Bir və ikitəsirli preslərdə iri, orta mürəkkəb hissələrin soyuq ştamplama üsulunu mənimsəməli.
 • Möhürlənmiş materialların nəzarəti.
 • Qəliblərin quraşdırılmasına, sökülməsinə nəzarət etmək; İdarəetmə panelindən mürəkkəb hissələrin ştamp prosesinin aparılması.
 • Müasir preslərin və köməkçi cihazların istehsalçılarını bilməli.
 • Preslərin və qidalanma cihazlarının quraşdırılması.
 • Qəlib aşınmasını və onu necə düzəltmək lazım olduğunu bilməli.
 • Pres dezgahların operatorlarını idarə edilməsi, zəruri hallarda əməyin mühafizəsi üzrə təlimatın verilməsi.
 • Cihazların, alətlərin, avadanlıqların və s., fərdi mühafizə vasitələrinin istismara yararlılığını yoxlama bacarığı.
 • Ştampçılar tərəfindən görülən işlərin keyfiyyətinə nəzarəti həyata keçirilməsi.
 • Cihazların, alətlərin saxlanılmasını, onların lazımi vəziyyətdə saxlanmasını təşkil edilməsini bilməli. 

İxtisaslar:

 • Maşınqayırma mühəndisliyi və ya müvafiq sahədə bakalavr dərəcəsi
 • Proqressiv ştamp üzrə minimum 10-15 il təcrübəsi
 • Ştamplama prosesləri, pres maşınları, yardımcı avadanlıq və alətlər haqqında güclü bilik
 • Ştamplama əməliyyatları üçün yeni qurğuların layihələndirilməsi təcrübəsi
 • Əla layihə idarəetmə bacarıqları
 • Komandada effektiv işləmək və funksiyalararası komandalara rəhbərlik etmək bacarığı
 • Güclü ünsiyyət və şəxsiyyətlərarası bacarıqlar
 • Avtomobil sənayesində təcrübə üstünlükdür
 • Qaynar (isti) ştamp biliyi üstünlükdür. 

fed.az