“Paris Kommunası” adına Bakı gəmiqayırma zavodu

506