Azərbaycan Yelkənli İdman Federasiyası – nin yelkənçiləri Sloveniyaya yelkənçilərinin dəniz məşqləri.

256

Azərbaycan Yelkənli İdman Federasiyası – nin yelkənçiləri Sloveniyaya yelkənçilərinin dəniz məşqləri. 10.04.2017 Sloveniya.