Wood Italiana Commissioning Coordinator axtarır

223

Position: Commissioning Coordinator

LIP-nin istismara təhvil vermə üzrə Koordinatoru LIP-in istismara təhvil vermə üzrə Direktoruna və ya onun təyin olunmuş müavininə məruzə edir. O, Layihənin EPC / EPCM icra mərhələsində LIP istismara təhvil vermə qrupunun fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi üçün məsuliyyət daşıyır. Onun əsas vəzifəsi Layihənin istismara təhvil vermə və işəsalma tələblərinin Layihənin icra müddətində müvafiq qaydada icra olunmasını təmin etməkdir. PMC-nin istismara təhvil vermə üzrə Koordinatorun vəzifələrinə aşağıdakılar daxildir:

Source:SƏTƏM-in məqsədləri, tapşırıq və hədəflərinə şəxsi liderlik və cəlbetmə yolu ilə əməl edilməsini təmin edir,
“Təhlükəsizlik Qalxanı” davranışları və məşğulluq fəaliyyətlərində liderlik,
İstismara təhvil vermə icra planının və prosedurların rəhbərlik tərəfindən nəzərdən keçirilməsi və təsdiqlənməsi üçün hazırlanmasında iştirak edir ,
Layihənin İnteqrasiya olunmuş Tikinti/İstismara Təhvil Vermə Qrafikinin hazırlanmasında Tikinti və Layihə Nəzarəti bölmələri ilə sıx əməkdaşlıq edir,
Yüksək icra göstəricilərinə malik komandanın yaradılmasına şərait yaradan Layihə mədəniyyətinin inkişafına dəstək verir,
Layihə daxilində riskin idarə olunması və İnterfeys və maraqlı tərəflərin idarə olunması proseslərini dəstəkləyir,
Ən yüksək təhlükəsizlik əməliyyat səviyyəsinə nail olmaq üçün ilkin istismara buraxma/ istismara təhvil vermə/ işəsalma işlərinin spesifik risklərinin risklərin yumşaldılması planı vasitəsi ilə düzgün müəyyənləşdirilməsi, qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi üçün effektiv istismara təhvil vermənin idarə olunması sistemlərinin və proseslərinin tətbiq edilməsini və xüsusi bir SƏTƏM istismara təhvil vermə proqramı ilə dəstəklənməsini təmin edir.
Sifarişçinin standartlarının, təlimatlarının, qaydalarının və tapşırıqlarının yerinə yetirilməsini və onların neft və qaz sənayesində qəbul edilmiş tətbiq olunan qaydalara və təhlükəsiz təcrübə üçün ən yaxşı təcrübələrə uyğun olmasını təmin etmək üçün ilkin istismara buraxma, istismara təhvil vermə və işəsalma prosedurlarının buraxılmasına nəzarət edir. əsərlər,
Layihənin istismara verilməsi və istismar edilməsinin ümumi layihə strategiyasında müəyyənləşdirilməsi və həyata keçirilməsini təmin etmək üçün LIP təşkilatı daxilində istismara qəbul etmə funksiyasının ümumi koordinasiyasını təmin edir, daha sonra layihə hədəflərinə vaxtında çatmasını təmin etmək üçün ciddi nəzarət edir;
İstismara təhvil vermə ilə bağlı problemli məsələlərin qeydiyyatını aparır və onların aradan qaldırılmasına nəzarət edir,
Tikintinin gedişatının SOCAR-ın hədəflərini dəstəkləməsini təmin etmək üçün Heydər Əliyev adına NEZ-in əməliyyatlar üzrə rəhbər işçiləri ilə birlikdə ümumi istismara təhvil vermə və işəsalma strategiyasının yaradılmasına dəstək verir,
Təhlükəsizlik, işləklik, davamlılıq, etibarlılıq, istismara təhvil vermə və işəsalma daxiletmələri və aspektlərinin lazımi şəkildə həll olunmasını təmin etmək üçün layihə araşdırmaları prosesində iştirak edir,
istismara təhvil vermə və işə salma tələblərinin LST /LSTi layihələndirmə və icranın bütün mərhələlərinə daxil edilməsini təmin edir,
İstismara təhvil vermə interfeyslərinin davamlı olaraq nəzarət edilməsi, mexaniki tamamlama və istismara təhvil vermə işlərinin layihənin standartlarına və ən qabaqcıl sənaye təcrübələrinə müvafiq qaydada verilmiş və təsdiqlənmiş ardıcıl və sənədləşdirilmiş təhvil təslim meyarlarına uyğun şəkildə yerinə yetirilməsini və qəbul edilməsini təmin edilməsi üçün LST /LSTi Podratçılarının istismara təhvil vermə fəaliyyətlərini koordinasiya edir,
İstehsalçılardan / təchizatçılardan, çatışmazlıqların siyahısı və təhvil-təslim daxil olmaqla, mexaniki cəhətdən tamamlanmış alt sistemlərin / avadanlıqların qəbul hesabatlarını nəzərdən keçirir /şərh edir.
LST /LSTi Podratçılarının istismara təhvil vermə və işəsalma və təhlükəsiz və işlək sistemlər təqdim edilməsi ilə bağlı Müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirməsini təmin edir,
İstismara təhvil vermə, işəsalma, istismar göstəricilərinə dair sınaq və qurğuların təhvil verilməsində hər cəhətdən kömək edərək Sifarişçinin, Heydər Əliyev adına NEZ-in əməliyyatlar və texniki xidmət şöbələri ilə əlaqə yaradır,
LST /LSTi Podratçısının istismara yararlılıq və texniki qulluq üçün sənədlərini və çertyojlarını nəzərdən keçirir,
Layihənin qrafikə uyğun icra olunduğundan əmin olmaq üçün monitorinq aparır və LİP-in istismara təhvil vermə üzrə direktoru ilə bir sıra müəyyən daxiletmələri razılaşdırır / uyğun və ya zəruri hesab edilən qaydada korrektiv tədbirlər görür
Əlaqə üçün mail ünvanı [email protected]

Source:http://caspianbarrel.org/